โควิดมาชาวโคกหนองนาปกติสุข ชาวกรุงเผชิญหน้ากับความทุกข์

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยผ่าน เฟซบุ๊ก Hansa Dhammahaso ความว่า

สถานการณ์โควิด 19 พัดพาให้ชาวกรุงจำนวนมาก ลำบากเรื่องการใช้ชีวิต คิดหนักเรื่องปากท้อง ถึงแม้จะมีเงิน ก็ต้องนำเงินไปหาซื้ออาหารมาเลี้ยงปากท้อง ยิ่งกว่านั้น การใช้ชีวิตต้องวิตกกังวลหวาดกลัวโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะถึงตัวเข้าสักวัน

ในทางกลับกัน ชาวโคกหนองนาซึ่งมีชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในเรือกสวนไร่นากลับมีความสุขสำราญในการใช้ชีวิต มีผลไม้ ข้าว ปลา และพืชผักให้รับประทาน เป็น “ตู้อาหาร” อยู่หลังบ้าน ให้สามารถนำมาหล่อเลี้ยงชีวิตและครัวเรือนอยู่ตลอดเวลา

ความมั่นคงที่แท้จริง และยั่งยืน คือ “ความมั่นคงทางอาหาร” วิถีโคกหนองนาจึงเป็นวิถีแห่งการพอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น จนอาจจะขยายไปถึงการพอแบ่งปันและพอขายส่วนเกินผู้อื่นตามสมควรแก่สถานะ

จึงถือโอกาสนี้เชิญชวนท่านที่พอจะมีที่ดินมรดกหรือที่ซื้อหามาได้ โดยแบ่งพื้นที่บางส่วน อาจจะหนึ่งไร่หรือทั้งหมดที่มี มาทำเกษตรอืนทรีย์ผสมผสาน อาจจะเรียกว่าโคกหนองนาก็ได้ เพื่อประกันความเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิตในยุคโควิด

แนวทางนี้ จัดเป็นแนวทางแห่งการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน ในระสั้นและระยะยาว ต่างจากฐานคิดแบบวัตถุนิยมบริโภคนิยมที่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่น หรือเอาปากทัองไปฝากไว้กับคนอื่นๆ อยู่ตลอดเวลา #เริ่มลงมือทำทีละนิดดีกว่าคิดจะทำ

Leave a Reply