“ส.ส.นิยม” เข้าพบ “สมเด็จพระพุฒาจารย์” หารือมติ มส.ห้าม“พระภิกษุ” เป็นที่ปรึกษากรรมาธิการฯ ในขณะที่ “เพชรวรรต” ร่วมด้วย

 

วันที่ 28 พ.ค. 2565 เวลา 11.00 น. ที่วัดไตรมิตรวิทยารามฯ ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล  รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฏร และ ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย ได้เดินทางเข้ากราบนมัสการ “สมเด็จพระพุฒาจารย์” กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก และประธานฝ่ายปกครอง ของมหาเถรสมาคม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับมติมหาเถรสมาคมที่ห้ามพระภิกษุเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง โดยเฉพาะประเด็นห้ามพระภิกษุเข้าไปเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการในรัฐสภา เว้นได้รับการอนุญาตจากมหาเถรสมาคม พร้อมกันนี้ได้ร่วมทำบุญวันเกิดเนื่องในวันครบรอบ 6 รอบ หรือ 72 ปี ของ ดร.นิยม เวชกามา

ดร.เพชรวรรต กล่าวว่า ถือเป็นปรากฎการใหม่ ที่มีการจัดงานวันเกิดที่วัดพร้อมกับทำบุญถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ที่ ส.ส. นิยม ประสงค์ที่จะทำบุญและจัดงานวันเกิดเพื่อเป็นศิริมงคล ซึ่งเป็นการยึดถือตามขนบธรรมเนียมโบราณ ที่เมื่อครบรอบวันเกิดคนรุ่นในอดีต ก็จะเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันเกิดกัน ซึ่งต่างจากสมัยนี้มักจะไม่ค่อยไปทำบุญกันแต่จะเลือกวิธีแบบตะวันตกที่จะเฉลิมฉลองเป่าเค้กกันอยู่บ้าน ซึ่งตนเห็นว่า การที่ ส.ส. นิยม เลือกมาทำบุญและเป่าเค้กที่วัด เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะเตือนคนไทยด้วยกันให้หันมาทำบุญเนื่องในวันเกิด ซึ่งในวันนี้ ตนต้องขอกราบขอบพระคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ที่มีความเมตตาต่อท่านนิยมเสมอมา

ดร.เพชรวรรต กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ตนและ ส.ส.นิยม นอกจากมาร่วมทำบุญเนื่องในวันเกิดแล้ว จุดประสงค์อีกประการหนึ่งคือ ประเด็น มติมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  ที่ห้าม พระภิกษุไปเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมือง จนเป็นประเด็นที่พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ “เจ้าคุณประสาร” ได้ลาออกจากคณะอนุกรรมาธิการนั้น ซึ่งได้ทราบมาว่า เป็นความเป็นห่วงจากคณะสงฆ์ ที่หากมีพระสงฆ์ที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาในระดับคณะกรรมาธิการ และมาภายหลังมีการติเตียนหรือมีการใช้อำนาจไม่ชอบธรรม ก็อาจจะเป็นการเสียต่อภาพรวมของวงการสงฆ์

ทั้งนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ ท่านได้แนะนำว่า หากกรรมาธิการฯ จะเสนอชื่อ แนะนำให้นำเรื่องเสนอผ่านมหาเถรสมาคม ก็จะเป็นเรื่องดี ซึ่งตนก็เห็นด้วย อย่างไรก็ตามตนจะนำเรื่องนี้ไปเสนอในชั้นกรรมาธิการฯ หากจะมีการนำเสนอรายชื่อพระภิกษุเพื่อดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาในชั้นกรรมาธิการฯ ก็จะเสนอต่อมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นสถาบันสูงสุดในการปกครองสงฆ์ เพื่อรับรองก่อน

 

Leave a Reply