พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวงประชุม  “แบ่งงาน” ให้รองแม่กองบาลีทั้ง 5 รูป ใครคุมโซนไหนโปรดดู!!

วันที่ 29 พ.ค. 65  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ แขวง ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง หลังจากมีการแต่งตั้งรองแม่กองบาลีสนามหลวงครบ 5 รูป ได้เรียกประชุมครั้งแรกเพื่อมอบหมายงานให้กับรองแม่กองบาลีสนามหลวง  ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการมอบหมายหน้าที่และอำนาจให้แก่รองแม่กองบาลีสนามหลวง ทั้ง 5 รูป ดังนี้

1.พระธรรมวชิรบัณฑิต กำกับดูแล สำนักอำนวยการ กองบาลีสนามหลวง ประกอบด้วย 6 กอง 18 กลุ่มงาน

2.พระธรรมราชานุวัตร กำกับดูแลการบริหารจัดการศึกษาบาลี คณะสงฆ์หนตะวันออก

3.พระธรรมวชิรเมธี กำกับดูแลการบริหารจัดการศึกษาบาลี คณะสงฆ์หนกลาง

4.พระธรรมวชิราจารย์ กำกับดูแลการบริหารจัดการศึกษาบาลีคณะสงฆ์หนใต้

5.พระเทพเวที กำกับดูแลการบริหารจัดการศึกษาบาลีคณะสงฆ์หนเหนือ

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ”การจัดทำหลักสูตรบาลีสนามหลวง..และการกำหนดให้เพิ่มเลขบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียนบาลี ในปีการศึกษา2565 ต่อไป

ในขณะที่ผู้บริหารกองบาลีสนามหลวง ได้รายงานแจ้งความคืบหน้าการเสนอของบประมาณจากสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ตามสิทธิของ พ.ร.บ การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 ด้วย

 

 

Leave a Reply