จี้”ประยุทธ์”แจงหลังเลื่อนตอบกระทู้ถอดสมณศักดิ์พระผู้ใหญ่ถึง 2 รอบ

วันที่ 6 ก.พ. 2565  มีรายงานว่า ดร. นิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากที่ตนได้ถามกระทู้สดที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีทำผิดรัฐธรรมนูญ เรื่องการถอดสมณศักดิ์พระในคดีเงินทอนวัด ซึ่งตนได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 2564 เรื่องที่นายกฯ นำความกราบบังคมทูล ที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

สำหรับนิยมเห็นว่า เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคสอง เพราะในเวลานั้น พระในคดีเงินทอนวัดยังไม่ถูกสั่งฟ้องด้วยซ้ำ เป็นแต่เพียงสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวหาเท่านั้น ทำให้พระบรมราชโองการดังกล่าว จึงไม่มีผลบังคับตามความในมาตรา 5 วรรคแรก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และยังเข้าองค์ประกอบตามบทบัญญัติมาตรา 160(5) ของรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคุณสมบัติของรัฐมนตรีในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา 182

“ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรี ยังไม่ยอมตอบกระทู้ถามในเรื่องนี้เลย ได้แจ้งเลื่อนตอบมา 2 ครั้งแล้ว ตนจึงอยากจะถาม พล.อ.ประยุทธ์จะรอให้ยุบสภาก่อนหรืออย่างไร” นิยมกล่าว

นิยมกล่าวอีกว่า จะอภิปรายเรื่องดังกล่าวนี้ เพื่อให้ท่านประธานชวน ไปทวงถาม พล.อ.ประยุทธ์ให้ตน ในฐานะที่ท่านประธานชวนเข้าใจเรื่องสภามากกว่านายกฯ เพราะเป็นเรื่องเสี่ยงที่จะทำให้ขาดคุณสมบัติ ของรัฐมนตรีในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งอาจทำให้พล.อ.ประยุทธ์ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติในมาตรานี้ ตนมีข้อเสนอแนะว่าหากพล.อ.ประยุทธ์เห็นว่า สิ่งที่ได้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการไปนั้น ผิดรัฐธรรมนูญจริง ก็ต้องแก้ไขความไม่ชอบนั้น ให้เกิดความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเสียใหม่ได้ หากทำไม่เป็น ก็ไปขอความเห็นจากรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายของท่านเอง ที่สามารถจะดำเนินการให้ถูกต้องชอบธรรมต่อไปได้

“การที่ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ยอมตอบกระทู้ในราชกิจจานุเบกษา แต่เลื่อนไปเฉยๆ อย่างนี้ ยิ่งทำให้น่าสงสัยว่าท่านจะทำผิดรัฐธรรมนูญจริง” นิยมกล่าว

 

ที่มา : VoiceOnline

Leave a Reply