“มิตรแท้” พระอาจารย์ฝ่าเจ้า – พระอาจารย์หมิงยี่ เยี่ยม  “อดีตพระพรหมสิทธิ

วันที่ 17  กรกฏาคม 2566 เมื่อวันที่ 14 ที่ผ่านมา พระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ (Shi Fa Zhao/ฝ่าเจ้า) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ประเทศสิงคโปร์ นำคณะพระภิกษุและศิษยานุศิษย์จากประทศสิงคโปร์กว่า 60 รูป/คน เข้าเยี่ยมอดีตพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร โดยในโอกาสเดียวกันนี้ พระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ  (ฝ่าเจ้า) ได้พาคณะจากสิงคโปร์ถวายสักการะพระอัฏฐิท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทัย) อดีตสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 15, อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และถวายสักการะรูปเหมือนท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ตามธรรมเนียมปฏิบัติทุกครั้งที่ท่านเดินทางมาประเทศไทย จากนั้นได้ร่วมพิธีแห่ผ้าแดงห่มเจดีย์ถวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุบนพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) และขอให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่อดีตพระพรหมสิทธิด้วย

 

ต่อมา วันเสาร์ที่ 15  กรกฎาคม 2566  อาจารย์จีนวิเทศศาสนานุวัตร (Shi Ming Yi/หมิงยี่) เจ้าอาวาสวัดฟู่ไฮ่ฉาน (Foo Hai Ch’an Monastery) ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นกัลยาณมิตรและมีความนับถือในอดีตพระพรหมสิทธิมาอย่างยาวนนานกว่า 40 ปี ได้เดินทางมาเพื่อเยี่ยมเยียนอดีตพระพรหมสิทธิเช่นกัน

Leave a Reply