ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณและศิษย์เก่าดีเด่น’มจร’ประจำปี 2562

วันที่ 7 ก.ค.2562 ผช.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้ลงนามในประกาศสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 ความว่า

Leave a Reply