‘มีชัย’ประธานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ 14 โพธิมณฑลพุทธคยา


วันที่ 4 ธันวาคม 2561 พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต(ฝ่ายประเทศไทย) นายมีชัย ฤชุพันธ์ สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายคฤหสถ์(ฝ่ายประเทศไทย) ในพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ 14 โดยมีพระมหาเถระ พระธรรมทูตนานาชาติ พร้อมพุทธศาสนิกชนนานาชาติอาทิ ไทย, บังคลาเทศ, กัมพูชา, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ลาว, เมียนม่าร์, เนปาล, สิงคโปร์, ศรีลังกา, เวียดนาม, สหรัฐอเมริกา ร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฏกนานาชาติ โดยมีพระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นผู้อำนวยการโครงการสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ 14 ณ โพธิมณฑลพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

 

พร้อมกันนี้นายมีชัยได้เข้ากราบนมัสการพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา,หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล  สนทนาธรรมด้วย

 

Cr.เฟซบุ๊กพระมหาวีรพล ธรรมะอารมณ์ดี

Leave a Reply