วันพ่อแห่งชาติ!อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ประธานบวชเณร 73 รูป

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานบรรพชาสามเณร 73 รูปถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ หวังสถาบันศาสนามีส่วนร่วมฟื้นฟูจิตใจเยาวชน

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่วัดถ้ำสิงโตทอง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรตามโครงการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 ในระหว่างวันที่ 4-18 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล

และเพื่อให้สถาบันศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญ และหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา เพราะเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรสำคัญของครอบครัวและสังคม เพื่อนำความรู้และทักษะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี ซึ่งผ่านการคัดกรองแล้ว ร่วมโครงการทั้งหมด 73 คน เข้าร่วมบรรพชาสามเณร

Leave a Reply