“IBSC – หลักสูตรสันติศึกษา มจร” จับมือมูลนิธิต่อต้านการทุจริต สร้างพระสงฆ์ช่อสะอาด Kick off ความสะอาดทั่วไทย

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพื่อเข้ารับเรียนรู้ปฏิบัติการและพัฒนาฝึกอบรมตามโครงการพระสงฆ์ช่อสะอาดรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2565 จัดฝึกอบรม ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ปฏิบัติการรูปแบบการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาดเพื่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเสริมสร้างชุมชนสังคมสันติสุข ผ่านกระบวนการเรียนรู้และลงพื้นที่ปฏิบัติการ ขับเคลื่อนภายใต้การพัฒนากายสะอาด พฤติกรรมสะอาด จิตใจสะอาด ปัญญาสะอาด สู่บ้านวัดโรงเรียนสันติสุข

จัดโดย หลักสูตรสันติศึกษา มจร ร่วมกับ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) สถาบันพัฒนาศักยภาพพลังจิตใต้สำนึก และบริษัท ไลค์ เลิร์นนิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด บริหารโครงการ โดย พระปราโมทย์ วาทโกวิโท ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร

สนใจสมัครฟรี สำหรับพระสงฆ์เท่านั้น ได้ที่ลิงค์สมัคร https://forms.gle/Y1T1uZZkL4k5aeXv6 ติดตามข่าวสารพระสงฆ์ช่อสะอาด กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/EyUXsjMMcH ติดต่อสอบถาม พระธเนศ ฐานิโย ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร โทรศัพท์ 0645159499 Line Id : net-4599 สมัครภายใน วันที่ 22 มีนาคม 2565 นี้ รับจำนวนจำกัด

อย่างไรก็ตามพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (หรรษา ธมฺมหาโส) ศ.ดร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่ยายแป้น กรุงเทพฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวจะได้ดำเนินการทั้ง 4 ภาค โดยภาคเหนือจับมือกับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพระพุทธศาสนา วิทยาเขตเชียงใหม่ ภาคใต้จับมือกับเคือข่ายพระสงฆ์จิตอาสาศาสนานำสุข จังหวัดตรัง ภาคอีสาน กลุ่มพระสงฆ์ศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ ภาคกลาง กลุ่มพระสงฆ์ต้นแบบสันติภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพฯ เขตราฏร์บูรณะ กลุ่มพระสงฆ์ทางสว่าง โพลเพลือ

พระสงฆ์เหล่านี้ ได้รับการ Tranning มาแล้ว แต่ที่มักจะมีคำถามก็คือ จะรู้ได้อย่างไรว่า การ Tranning จะได้ผล หากไม่มีการ Doing ผ่านกระบวนการ Implement ธรรมะที่ผ่านการฝึกฝนมาลงไปประยุกต์และบูรณาการใช้ในสถานการณ์จริง ในพื้นที่เป้าหมาย กับกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ

Leave a Reply