สงฆ์ใต้ขับเคลื่อนชุมชนยะหริ่งสร้างอาชีพเกตรผสมผสาน “พล.อ.มณี” ปธ.ทอดผ้าป่าสมทบทุนจัดการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี “มจร”  

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ที่ห้องรับรองสนามบินนานาชาติเบตง จ.ยะลา พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน. เลขาธิการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.) ได้หารือกับนายสวัสดิ์ โชติพานิช อดีตประธานศาลฎีกา เรื่องการบูรณะพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ วัดพุทธธาธิวาส อ.เบตง จ.ยะลา เนื่องจากมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ณ ห้องรับรอง สนามบินนานาชาติเบตง

ก่อนหน้านี้วันที่ 4 กันยายน 2565 พล.อ.มณี เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี ณ มจร.ปัตตานี เพื่อสมทบทุนในการจัดการศึกษาและค่าดำเนินงานของวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับเงินร่วมทำบุญ 573,469 บาท และวันที่ 5 กันยายน 2565 พล.อ.มณี ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาวัดพุทธมงคล (วัดกม.29) ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จว.ย.ล. งานพัฒนาปรับปรุงภายในวัด การก่อสร้างศาลา, งานก่อสร้างถนน ซึ่งดำเนินการโดย ชุดช่างจาก ฉก.ทพ.41 ร่วมกับพระสงฆ์และราษฎรในชุมชน ปัจจุบันงานมีความคืบหน้าตามลำดับ

ขณะที่การเคลื่อนไหวของศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้/สมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนอำเภอยะหริ่ง เพื่อติดตามงาน และหารือประสานงานประเด็นสำคัญดังนี้ 1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรบ้านท่าด่านได้แก่ กลุ่มเลี้ยงโค, กลุ่มเลี้ยงปลา ในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ที่สมาคมได้จัดซื้อไว้ 2.การจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลออกพรรษา กิจกรรมชักพระทางน้ำโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย จึงจะได้หารือกับชุมชนปะนาเระ ในการจัดกิจกรรมร่วมกันต่อไป 3.การขับเคลื่อนงานในพื้นที่โครงการเกษตรผสมผสานบ้านตาแกะ ขอให้ผู้จัดฟาร์มปิยา เข้ามาแนะนำช่วยเหลือร่วมกับ ฉก.ทพ.42 ให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 16 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4.การตลาดเป็นประเด็นสำคัญ ที่ชุมชนต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการทำโครงการ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบกับการลงทุน 5.ขอให้ชุมชนบ้านท่าด่านหารือกับชุมชนบ้านท่ากุน เรื่องการจัดตั้งวัดเพื่อให้มีมติเห็นชอบร่วมกัน 6.มอบเครื่องอุปโภคให้กับ ฉก.ทพ.42

และวันเดียวกันฝ่ายเผยแผ่ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จชต. โดยพระครูปลัดสุพรรณ สุวรรณฺโณ หัวหน้าศูนย์ 90 สมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.นาทวี จว.ส.ข. ร่วมกับโรงเรียนศรีนครินทร์ จัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนทุกระดับชั้นโดยนำเด็กและเยาวชนหมุนเวียนพบพระก่อนเข้าเรียน เพื่อสวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรม นั่งสมาธิ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจก่อนเข้าห้องเรียน โดยโครงการนี้จะดำเนินการตลอดปีการศึกษาและจะมีการประมวลผลเมื่อจบภาคเรียน ซึ่งเป็นแนวคิดของคุณครูรุ่นใหม่ อันถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี โดยความร่วมมือครู ชุมชน และวัด(บวร)

Leave a Reply