“องค์กรพลังชาวพุทธ” เรียกร้องสื่อหยุดเสนอข่าวเท็จทำลายวงการสงฆ์ ซัด ‘แพรรี่’ ถ้าจิตใจเจ็บป่วยควรไปพบแพทย์

วันที่ 15 ก.พ. 66 วานนี้ ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก พระครูปลัดธีรธนัชณฤทธา เมตตธมโม ประธานภาคีเครือข่ายองค์กรพลังชาวพุทธ เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และได้อ่านแถลงการณ์เรื่อง สื่อมวลชนไทย เสนอข่าวเท็จ ใช้วาทกรรมทำลายพระสงฆ์และพระพุทธศาสนา สืบเนื่องจากมีการเสนอข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่เห็นปรากฎชัดเจน คือการนำเสนอข่าวด้านลบด้านเดียว โดยที่ไม่พยายามแสวงหา ความจริงอย่างรอบด้าน การเชิญวิทยากรมาร่วมรายการ 3-4 คน และพิธีกรก็ล้วนแต่มีทัศนคติแสดงออกมาในทางที่เป็นลบต่อ พระสงฆ์และพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น

พระครูปลัดธีรธนัชณฤทธา เมตตธมโม ได้อ่านข้อเรียกร้องต่อสื่อมวลชน ดังนี้

1.สื่อมวลชนควรยึดมั่นในจรรยาบรรณของการเป็นสื่อมวลชนที่ดี

2.สื่อมวลชนควรมีอุดมการณ์ยึดมั่นในสถาบันชาติ พระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างมั่นคง มิใช่เห็นแก่กล้วย ที่ศาสนาอื่นหยิบยื่นให้แล้วแปรปลี่ยนอุดมการณ์เป็นอื่นไป

3.สื่อมวลชนควรมีทัศนคติในทางบวกเพื่อการพัฒนาชาติ มิใช่มีทัศนคติในทางลบ เพราะว่านั่นจะเป็นการทำลายชาติมากกว่า

ข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

1.ขอให้ใช้อำนาจในการบริหารประเทศในการปกป้องชาติพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยความเที่ยงธรรมเป็นเหตุเป็นผลมีธรรมาภิบาล

2.ควบคุมดูแลสื่อสารมวลชนไทยให้เสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์ มิใช่มุ่งร้ายทำลายโดยให้ตั้งมั่นอยู่บนหลักจรรยาบรรณของสื่อมวลชนที่ดี

3.สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่ถูกต้องด้วยงบประมาณ 10,000 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาของชาติโดยแท้จริง

4.นายกรัฐมนตรีต้องประพฤติตนแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะผู้นำประเทศ ในฐานะเป็นชาวพุทธที่ มีความเคารพในพระรัตนตรัย

ข้อเรียกร้องต่อคุณแพรรี่

1.ขอให้คุณแพรรี่พูดคิดทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์และพระพุทธศาสนา จะดีมากกว่าที่จะแสดงออกในทางที่เป็นลบ

2.ความรู้ความเข้าใจต่อพระพุทธศาสนาของคุณแพรรี่ยังรู้แต่ทฤษฎี ที่ยังขาดการปฏิบัติให้เกิดมรรคผล ยกตัวอย่างเช่นการพูดเรื่องปริวาสกรรม คุณแพรรี่รู้ไม่จริงและคงไม่เคยเข้าอยู่ ปริวาสกรรม จึงพูดออกมาให้เกิดความเสียหายแก่คณะสงฆ์ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าโยมเขาเข้าไปปฏิบัติธรรมและอุปถัมภ์อุปัฏฐาก ดูแลข้าวปลาอาหารแก่พระสงฆ์ ในการเข้าอยู่ปริวาสกรรมซึ่งมีขอบเขตระหว่างโยมกับพระสงฆ์ชัดเจน มีพิธีกรรมของพระสงฆ์แยกส่วนออกมาชัดเจน

3.ถ้าคุณแพรรี่ รู้สึกไม่สบายร่างกายจิตใจเจ็บป่วยผิดปกติก็ควรจะไปโรงพยาบาลพบหมอให้รักษา เพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีงาม

“ด้วยความปรารถนาดีที่จริงใจนี้จึงไม่อยากเห็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสื่อมวลชนไทยและคุณแพรี่หรือประชาชนที่เกี่ยวข้องต้องตกนรกหมกไหม้ในอเวจีมหานรกเพราะเหตุว่าได้ทำร้ายพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทั่วทั้งสังฆมณฑล” ส่วนหนึ่งในแถลงการณ์ดังกล่าวระบุ

ทั้งนี้มีรายงานว่า ต่อมาเมื่อเวลา 12.00 น. พระครูปลัดธีรธนัชณฤทธา ได้เดินทางออกจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบ จากนั้นได้มาปีนต้นไม้และผูกเปลบริเวณริมถนนพิษณุโลก หลังกองทัพภาคที่ 1 ตรงข้ามกับประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล เจ้าหน้าที่ ต้องใช้เวลาเจรจากว่า 30 นาที จึงได้มีการนำรถกระเช้าขึ้นไปรับลงมาจากต้นไม้อย่างปลอดภัย

ขอบคุณภาพ: VOICE

Leave a Reply