สงฆ์สุรินทร์ทำเท่ห์!! ผุดหลักสูตรสำหรับผู้กักตัว 14 วัน “ปฏิบัติธรรม ต้านภัยโควิด”

          วันที่ 3 พ.ค. 64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางบ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง (ฉะ-เหนียง) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  พระครูปริยัติกิจธำรง  (สมหวัง อคฺคเสโน) รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ พร้อมด้วย นายแพทย์ชายตา สุจินพรัหม ผอ.โรงพยาบาลสนาม  นพ.เฉลียว สัตตมัย รองผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ ด้านกิจกรรมพิเศษ นพ.ชวลิต ชยางศุ ผู้ช่วย ผอ.รพ. สุรินทร์ ด้านยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยฯ ได้ร่วมกันมาให้กำลังใจและส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดสุรินทร์เดินทางกลับบ้าน จำนวน 2 ราย เป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คน ภายหลังติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสุรินทร์ คณะแพทย์ได้ประเมินแล้วอาการไม่หนักและส่งตัวเข้ามารักษาต่อที่โรงพยาบาลสนามจนครบ 14 วัน

         ในโอกาสนี้ ได้มอบใบประกาศผ่านหลักสูตร “ปฏิบัติธรรม ต้านภัยโควิด” ให้กับผู้ป่วยทั้งสองรายด้วย เนื่องจากกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม นอกจากการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อแล้ว ยังได้มีการฝึกอบรมความรู้ด้านการปฏิบัติธรรม ฝึกนั่งสมาธิ เดินจงกรม เพื่อจะได้นำหลักธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปด้วย

        นายแพทย์ชายตา สุจินพรัหม ผอ.โรงพยาบาลสนาม กล่าวว่า โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ มีความพร้อมในทุกด้านในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 100 เตียง โดยแบ่งเป็นหอผู้ป่วยชาย 50 เตียง และหญิง 50 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลต่ออยู่ในโรงพยาบาลสนาม จำนวน 6 คน จนอาการดีขึ้นและหายป่วยให้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว จำนวน 2 คน และในวันนี้ จะรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยจากโรงพยาบาลสุรินทร์มาเพิ่ม 5 คน เข้ามารับการดูแลต่อในโรงพยาบาลสนามอีกอย่างน้อย 7-10 วัน ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลสุรินทร์ มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อยู่ระหว่างการรักษา 22 คน รักษาหายแล้ว 10 คน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก :สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Leave a Reply