วัดลาดปลาเค้าจัดบวชสามเณร-เนกขัมมบารมีปฏิบัติธรรม น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “ในหลวง” รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.วัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จัดบวชเนกขัมมบารมี (ชีพราหมณ์) ตั้งแต่วันที่ 3-6 ธันวาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระยะเวลาปฏิบัติธรรม 4 วัน

พร้อมกันนี้เมื่อวัน 1 ธันวาคม 2565 วัดลาดปลาเค้า ร่วมกับ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จัดงานบรรพชาสามเณร จำนวน 10 รูป เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2565 ระยะเวลา 7 วัน

Leave a Reply