วธ.ช่วยเหลือผู้ประกอบการ “ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย..CPOT”

วันที่ 3 พ.ค. 64 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม  มีนโยบายสืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติและขับเคลื่อนวาระปีสากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ.2564 และนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการนำคุณค่าทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันวธ.ได้ขับเคลื่อนโดยดำเนิน โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ส่งเสริมผู้ประกอบการ ชุมชนคุณธรรมฯและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเพื่อส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดเพิ่มขึ้นมีรูปแบบร่วมสมัย ตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบัน เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน รวมทั้งงานศิลปหัตถกรรมประเภทต่างๆ

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า วธ.ได้ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ทั้งการออกบูธจำหน่ายในกิจกรรมต่างๆทั้งในส่วนของวธ.และหน่วยงานอื่นๆและส่งเสริมการจำหน่ายทางออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ www.cpotshop.com ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย อยู่ในเว็บไซด์ดังกล่าวกว่า 10,000 รายการ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ในรูปแบบไลฟ์สดผ่านเพจ facebook CPOT Live สด  ซึ่งเป็นมาตรการส่วนหนึ่งของวธ.เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ชุมชนคุณธรรมฯและเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ช่วยกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในรูปแบบไลฟ์สด รับชมได้ที่ https://fb.me/e/2636BBlLL ช่วงเดือน พ.ค -มิ.ย.2564 จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 5 พ.ค./ ครั้งที่ 2 วันที่ 11 พ.ค./ ครั้งที่ 3 วันที่ 18 พ.ค. / ครั้งที่ 4 วันที่ 25 พ.ค. / ครั้งที่ 5 วันที่ 1 มิ.ย. / ครั้งที่ 6 วันที่ 8 มิ.ย. / ครั้งที่ 7 วันที่ 15 มิ.ย. 2564

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ facebook CPOT

Leave a Reply