เสวนาอาหารญี่ปุ่น “สมเด็จพระมหาธีราจารย์” ประธานเปิดงานย้ำ การขาดโภชนาการที่ดีก่อให้เกิดทุกข์

วันที่ 23 พ.ค. 66   ที่วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  มีการเสวนานานาชาติ เรื่อง การให้การศึกษาทางโภชนาการของอาหารญี่ปุ่นสู่ประเทศไทย โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม และประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการเสวนา พร้อมทั้งกล่าวเปิดงานว่า การเสวนานานานาชาติในครั้งนี้จะนำไปสู่การศึกษาด้านโถชนาการอาหารร่วมกัน โดยเฉพาะสำหรับเด็ก เยาวชน และพระสงฆ์ ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะการขาดการโภชนาการด้านอาหารที่ดีจะทำให้เกิดทุกข์ เนื่องจากจะส่งผลให้เกิดโรค การได้รับโภชนาการอาหารที่ดีจะเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคด้วย

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ กล่าวว่า แนวทางการจัดการโภชนาการอาหารสำหรับเด็ก เยาวชน ของญี่ปุ่น มีแนวทางที่น่าสนใจ โดยทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกรุงเทพมหานคร ก็ให้ความสนใจในแนวทางบริการจัดการของญี่ปุ่น ซึ่งทางดร.โนบุโกะ ทานากะ อดีตผู้ชำนาญการในด้านอาหารกลางวันในโรงเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น ได้บรรยายพิเศษว่า ทางญี่ปุ่นจะมีครัวกลางในแต่ละพื้นที่คอยจัดอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน จึงสามารถกำหนดโภชนาการทางด้านอาหารให้กับนักเรียนได้ โดยครัวกลางจะมีจำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบจัดส่งอาหารแตกต่างกันไปตามพื้นที่

ด้าน พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า แนวทางการมีครัวกลางสำหรับทำอาหารกลางวันให้โรงเรียน เพื่อกำหนดโภชนาการทางด้านอาหารที่เหมาะสมกับนักเรียนนั้น เป็นแนวทางที่กทม.สนใจจะนำมาปรับใช้กับโรงเรียนในสังกัดกทม. โดยจะมีการศึกษาดูว่าพื้นที่ใดในกทม.ที่จะสามารถดำเนินการได้บ้าง อย่างไรก็ตามขณะนี้ในเรื่องโภชนาการอาหารกลางวันนักเรียนนั้น โรงเรียนสังกัดกทม.จะมีระบบ Thai School Lunch for BMA กำหนดรายการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละช่วงวัย และได้รับสารอาหารต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ซึ่งรายการอาหารที่โรงเรียนกำหนดในแต่ละวัน ระบบจะแสดงจำนวนพลังงาน และสารอาหารตามหลักโภชนาการอย่างครบถ้วน

Leave a Reply