วัดบางพลีใหญ่เปิดวัดตั้ง “ศูนย์พักพิง” ผู้ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้โรงงานหมิงตี้

      วันที่ 6 กรกฎาคม 2564  พระราชเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน  พระอารามหลวง ได้อนุเคราะห์เปิดศาลาการเปรียญต้อนรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โรงงานหมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ ซอยกิ่งแก้ว21  ต.บางพลีใหญ่  อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เกิดระเบิดและเหตุเพลิงไหม้เป็นบริเวณกว้าง ให้เข้ามาพักอาศัยและเมตตาเลี้ยงอาหารให้กับทุกๆคนที่เข้ามาพักอาศัย

      วัดบางพลีใหญ่ใน เป็น 1 ใน 7 จุด ศูนย์ที่พักสำหรับประชาชนที่ประสบภัย  โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ตั้งจุดอพยพกรณีเหตุไฟไหม้โรงงานพลาสติก ซอยกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ จำนวน 7  จุด ได้แก่ 1. โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์  2.อบต.บางพลีใหญ่ (หลังเก่า) และวัดบางพลีใหญ่กลาง  3.โรงเรียนบางกระบือ 4.ศาลพ่อหลวง  5.วัดบางโฉลงใน  6.วัดบางโฉลงนอก  และ 7. วัดบางพลีใหญ่ใน (พระอารามหลวง)

ข้อมูล: สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

Leave a Reply