สาธุดังๆ! พระชาวเยอรมันนีสอบบาลี ป.ธ.3 ได้

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงได้ประกาศผลสอบบาลีประจำปี 2565 ตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึง ประโยค 9 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะประโยค 3 นั้นมีพระภิกษุและสามเณรสอบได้จำนวน 727 รูป แต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามีพระชาวต่างชาติสอบได้ด้วย

โดยเฟซบุ๊ก “Wattana Paññādīpo” ได้โพสต์ข้อความว่า พระคอร์มัค สุทฺธสทฺโธ (บราวน์) ชาวเยอรมันนี ปีนี้เข้าสอบบาลี ประโยค ป.ธ. 3 ผลสอบ ท่านสอบผ่านทุกวิชา จากปีที่แล้ว ผมและทีมพระอนุจร ไปเปิดสอบบาลี วัดศรีวิชัย ฯ จังหวัดเลย เห็นท่านเข้าสอบบาลีประโยค 1-2 และผลสอบปรากฎว่าผ่าน ปีนี้สอบผ่านประโยค ป.ธ.3 อีก เท่าที่ดูการตอบปัญหาของท่าน กรรมการหลายท่านที่ทำหน้าที่คุมสอบกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ท่านมีความเข้าใจในหลักไวยากรณ์ และการแปลในระดับที่ดีมาก (มีพระฝรั่งสองรูปมาสอบ)และมีความตั้งใจทำข้อสอบ

(ภาพนี้ผมเป็นผู้ถ่ายไว้เอง) แม้ว่าปีนี้ไม่ได้ไปเปิดสอบบาลี แต่ก็อยากทราบว่าท่านได้สอบและผลการสอบเป็นอย่างไร เห็นแล้วก็ประทับใจครับ แม้หลักสูตรบาลีเราเก่าโบราณ เรียน/สอบยาก แต่ก็ยังมีชาวต่างชาติสนใจเรียน ภาษาเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าคำสอนของพระพุทธองค์ในพระไตรปิฎก เชื่อว่าครูอาจารย์ของท่านและญาติโยมที่รู้จักจะอนุโมทนายินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ ด้วยกัน”

Leave a Reply