กมธ.ศาสนาฯสภาฯติดตามความคืบหน้าบูรณะปราสาทเมืองไผ่สระแก้ว

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปศึกษาดูงานและติดตามความคืบหน้าการบูรณะปราสาทเมืองไผ่จังหวัดสระแก้ว โดยชาวบ้านและกรมศิลปากรได้ร่วมมือในการจัดหางบประมาณเพื่อนำมาบูรณะให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงศาสนาและศิลปะ วัฒนธรรม โดยนายนพดล แก้วสุพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายทองแดง เบญจะปัก โฆษกคณะกรรมาธิการและว่าที่ร้อยตรี สิริชัย ตุลยสุข อนุกรรมาธิการศิลปะ ฯพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้รองอธิบดีกรมศิลปากรได้ร่วมศึกษาดูงาน และร่วมพิธีบวงสรวงปราสาทดังกล่าวด้วย

Leave a Reply