ควันหลง..”คืนสู่เหย้า” ชาว มจร

“ผู้เขียน” เป็นศิษย์เก่า รุ่นที่ 46 คณะสังคมศาสตร์ เอกบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ “มจร”  หลังจากจบงานศิษย์เก่า  “คืนสู่เหย้า”  ครั้งที่ 16  ชาว มจร  “สานรัก สานสัมพันธ์” เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมพาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้ว

“ผู้เขียน” ได้รับคำร้องขอจากคณาจารย์ หมู่เพื่อนๆ  และพระคุณเจ้าบางรูปว่าช่วยเขียน “สะท้อน” ความรู้สึกหน่อยว่า การจัดงานครั้ง เป็นอย่างไรบ้าง มีอะไรที่คิดว่าควรปรับปรุงและแก้ไข หรือมองงานนี้อย่างไร

“งานศิษย์เก่า” มจร วันนี้กับวันวาน “แตกต่าง” กันมาก วันนี้ต้องยอมรับว่า “ศิษย์เก่า”  มจร  มิได้มีเฉพาะคน “เคยห่มเหลือง”  ทุกวันนี้ “ศิษย์เก่า” มจร ครอบคลุมเกือบทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง นักธุรกิจ ทหาร ตำรวจ ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา เรามีหมดเกือบทุกสาขาอาชีพ

สมาคมศิษย์เก่า มจร วันนี้ภายใต้การนำของ  “ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช” นายกสมาคม หลายปีมานี้มีการจัดงานระดมทุนบ่อยครั้ง การจัดงานมันจึง “ครบเครื่อง” ไม่เหมือนยุคนายกสมาคมคนก่อน ๆ  จัดงานแต่ละครั้งต้องแบมือ “ขอเงิน” จากพระคุณเจ้าบ้าง จากศิษย์เก่าบ้าง แล้วก็จัดงานภายใต้เงื่อนไข “เหมือนงานวัด” คือ เจอหน้ากัน กิน ร้องเพลง  จับฉลาก จบ กลายเป็นงาน “รูทีน” ไม่มีอะไรให้ตื่นเต้น

“คืนสู่เหย้า” มจร ครั้งที่ 16  อันนี้ไม่ได้ ถามนายกสมาคมศิษย์เก่าว่า ทำไมจึงเป็นแค่ครั้งที่ 16 หรือนับปีที่ มจร ย้ายมาอยู่ “วังน้อย” หรือเปล่าไม่ทราบ งานจัดงานครั้งนี้ดู “ยิ่งใหญ่-อลังการ” แม้จะมีบางคนบอกว่า “คนมาร่วมน้อย”กว่าปีที่แล้วก็ตาม ปีนี้มีนักร้องดังหลายคนมาคอยกล่อม มีการเชิญ รัฐมนตรีกลาโหม “สุทิน คลังแสง” มาเปิดงาน และที่พลาดไม่ได้ทุกปีจะมี “พระพรหมบัณฑิต” มาคอยให้โอวาท ให้กำลังใจคณะกรรมการสมาคมและศิษย์เก่าที่มาร่วมงาน

ปีนี้ที่ขาดหายไปคือ “ดร.จำนงค์ ทองประเสริฐ” อาจารย์ผู้เป็นที่เคารพนับถือของพวกเราชาว มจร  ซึ่งท่านมี “ปัญหาสุขภาพ” เนื่องจากอายุมากแล้ว รวมทั้งไม่เห็น “ดร.บุญทัน ดอกไธสง” ซึ่งคาดว่ามีปัญหาสุขภาพเหมือนกัน แต่มีนักการเมืองและศิษย์เก่าหลายคนมาร่วมงาน

“ผู้เขียน” เดินทางไปถึงก่อนงาน เพื่อไปดูโต๊ะที่รุ่นจองเอาไว้ เจอ “ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช” นายกสมาคมศิษย์เก่า รายงานตัวให้ท่านทราบว่ามาแล้ว ต่อจากนั้นขับรถไปชมดูความเปลี่ยนแปลงของ “มจร” วันนี้ดูยิ่งใหญ่กว่าวันวาน มากมาย ช่วงหัวค่ำเห็นพระนิสิตนานาชาติ มจร ลงมาจากตึก จับกลุ่มกัน เดินออกกำลังกายหลายร้อยรูป สังเกตมีทั้งมหายาน เถรวาท และธิเบต ดูแล้ว “ปลื้มใจ” แทนคณะสงฆ์ไทยที่มีพระนานาชาติมาเรียนมากมายเท่าที่ทราบมี 28 ประเทศ ประมาณ 1,300 รูป

“ผู้เขียน” กลับมาสู่งานอีกครั้งหลัง 18.00 น. แล้ว กำลังเดินเข้าไปสู่งานเจอ  “ดร.สุรพล สุยะพรหม” รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ยืนรอรับแขกผู้ใหญ่อยู่หน้าตึก  “อาจารย์สุรพล” เป็นอาจารย์สอนวิชารัฐศาสตร์ให้กับผู้เขียนท่านเป็นคนนิ่ง “สุขุม ลุ่มลึก” เมตตาต่อผู้เขียนเสมอมา

มหาจุฬา ฯ “ยุคนี้”  ได้  ดร.สุรพล สุยะพรหม เป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อน “มจร” ให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม และขณะเดียวกัน อาจารย์สุรพล นี่แหละเป็นผู้พยายามให้ “มจร” ผูกมิตรกับองค์กรภายนอก บุคคลภายนอก โดยเปิดหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ ให้คนเข้ามาเรียนโดยมีแรงจูงใจคือ ค่าเรียนไม่แพงเหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วไป

วันนี้แม้น “มจร” ไม่มี “ดร.จำนงค์ ทองประเสริฐ” มาร่วมงาน  มาร่วมบริหาร แต่ “มจร” ก็มี ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป “รับไม้ต่อ” รับช่วงแทนต่อจาก “อาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ”

กรุงศรีอยุธยา ไม่สิ้นคนดี ฉันใด มจร ก็ไม่สิ้นคนรับช่วงอุดมการณ์ต่อฉันนั้น

ภายในงาน..เจอพรรคพวกหลายคนมาร่วมกันก่อนแล้ว ผู้เขียนหลังจากร่วมโต๊ะกับเพื่อนๆ เสร็จเดินทางไปกราบอาจารย์ผู้สอนบ้าง พรรคพวกบ้าง น้อง ๆ ที่พอรู้จักกันบ้าง

“คืนสู่เหย้า” สิ่งที่สมาคมศิษย์เก่ากำชับเสมอมานั่นคือ “ห้ามนำเหล้า” เข้ามาภายในงาน เฉพาะฉะนั้นบนโต๊ะจีนทั้งหลายจึงไม่มีขวด “เหล้า-ไวน์” ตั้งโชว์ แต่อาจ “เล็ดลอด” ซ่อนอยู่บ้างตาม “ใต้โต๊ะ” บางโต๊ะ นั่นก็ถือว่าเป็น “วิถีชีวิต” ของปุถุชน สมาคมศิษย์เก่า ก็ไม่ถือว่าเป็น “ภัยต่อความมั่นคง” ต่อ มจร หรือ พระพุทธศาสนา

ยิ่งปัจจุบันอย่างที่บอกข้างต้นว่า “ศิษย์เก่า” หลายคนมิใช่มาจากอดีต “คนเคยห่มเหลือง” เท่านั้น งานรื่นเริงสังสรรค์แบบนี้ถือว่า “ปีละครั้ง” นอกรีตนอกรอยได้บ้างพอเหมาะพอควร

ผู้เขียน ได้ยิน “ศิษย์เก่า” ที่เป็นฆรวาสบางคนอยากเห็น “ศิษย์เก่า” ที่เป็น “พระภิกษุ” มาร่วมงานคืนสู่เหย้า  “ยามค่ำ” แบบนี้บ้าง แต่ก็มี “หลายคน” บอกว่า “ไม่เหมาะ” เพราะมีการละเล่น รื่นเริง คนภายนอกอาจ “มองลบ” ได้

หลังจาก “พระพรหมบัณฑิต” และ  “สุทิน คลังแสง”  กลับไปแล้ว งานการร้องเพลง จับฉลาก เริ่มขึ้น ผ่านไปสักระยะเห็น “ดร.สุรพล -ดร.ธัชชนันท์” เดินทักทายศิษย์เก่าตามโต๊ะต่าง ๆ   บางครอบครัวนำลูกหลาน มาฝากเนื้อฝากตัว แนะนำให้เหล่าอาจารย์รู้จักด้วย ภาพเหล่านี้คือ ความอบอุ่นระหว่างศิษย์กับอาจารย์ และในหมู่พวกเราชาว มจร ส่วนสถาบันอื่น ๆ ไม่ทราบว่ามีหรือไม่!!

เป็นเอาว่า การจัดงาน  “คืนสู่เหย้า”  ครั้งที่ 16  ชาว มจร สานรัก สานสัมพันธ์ ของสมาคมศิษย์เก่า ในครั้งนี้ “สอบผ่าน” และสมาคมศิษย์เก่า ค่อนข้างทำได้ดี!!

Leave a Reply