แสงพระทำ! ครบรอบ 1 ปีติดตั้งโซล่าร์เซลล์ รพ.สงฆ์ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

วันที่ 4 ธันวาคม 2018 นี้นับได้ว่าเป็นวันครบรอบ 1 ปีที่พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม หมู่ 5 บ้านดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เป็นการรวบรวมกันบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันบริจาคปัจจัย วัสดุอุปกรณ์ราคาถูก แรงงานต่างๆ รวมไปถึงการกระจายข่าวสารบอกบุญไปยังผู้ใจบุญทุกท่านในการทำความดี จึงกำหนดติดตังในวันที่ 4 ธ.ค.และจะแล้วเสร็จในวันที่ 5 ธ.ค. เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพ่อหลวงร.9 ของเราแม้พระองค์จะจากไปแล้วแต่คุณงามความดีที่พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่าง ยังอยู่ในใจมิรู้เลือน

การจะให้ความดีของพระองค์ท่านสถิตอยู่ในใจของคนไทยทุกหมู่เหล่าตราบนานเท่านานก็คงจะเป็นการทำความดีตามรอยพระองค์ท่านคนละไม้คนละมือเท่านี้ก็สร้างสังคมให้อยู่ดีมีสุขได้ ใครทำอะไรได้ช่วยอันนั้น ใครมีอะไรช่วยอันนั้น สงคมแห่งการแบ่งปัน ความเอื้ออาทรพึ่งพาอาศัยกันจึงเป็นโครงการนี้ขึ้นมา และยังได้รับการสนับสนุนจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ที่เมตตาสนับสนุนตามบทบาทพระสงฆ์กับการสงเคราะห์โลก ซึ่งท่านได้มีโครงการต่่างๆมากมาย ส่วนการนำโซล่าเซลล์มาใช้ก็เป็นวิธีการช่วยเหลือโรงพยาบาลในการลดค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 15,000 บาท หรือจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าเรามีงบประมาณเพียงเท่านี้ก็ทำไปเท่านี้ก่อน แม้จะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ด้วยแรงกายแรงใจของทุกฝ่ายแล้วยังมีจิตอาสามาช่วยงานติดตั้งมากมาย ทั้งยังได้เรียนรู้ระบบไปด้วยโดยเฉพาะลูกหลายวิศวะไฟฟ้าม.อุบล ก็มาช่วยงานติดตั้งด้วย

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมไม่ได้เป็นแบบตายตัวใครทำอะไรดีเพื่อส่วนรวมก็เป็นการดีทั้งนั้น ดีกว่าเอาเวลาขัดแย้งกันเป็นไหนๆ เถียงกันไปเถียงกันมาหมดเวลาไปวันๆ ชีวิตเรายิ่งแสนสั้น หันมาร่วมมือกันสร้างสรรค์บ้านเมืองเราให้น่าอยู่เหมือนพ่อหลวงร.9 ที่พระองค์ทรงทำเพื่อบ้านเมืองมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานบุญกุศลครั้งนี้ทั้งที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนาม ผู้ที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได่ก็ดีขอทุกท่านจงอนุโมทนาบุญอันยิ่งใหญ่ ช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายทุกข์โศก โรคภัย เราทำสิ่งใดก็ย่อมได้รับผลสิ่งนั้นตอบแทน เมื่อเชื่ออย่างนี้เราทำดีอะไรไว้ ก็ย่อมได้รับผลดีนั้นกลับมา
ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Cr.เพจ พระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม

Leave a Reply