ชาวพุทธบังคลาเทศเรือนหมื่น ร่วมพิธีสลายสรีรสังขารอดีตพระสังฆราช

วันที่ 2 มี.ค.2562 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ระหว่าง 28กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2562 รับนิมนต์จากพระลับบู พระลูกศิษย์นิสิตวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ หลักสูตรสันติศึกษา ร่วมงานพิธีสลายสรีรสังขารของพระอชิตานันทมหาเถระ อดีตประธานมหาเถรสมาคมของพระสงฆ์นิกายมหาสังฆราช ที่ได้มรณภาพเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

การจัดพิธีครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่เมืองจิตตะกอง เมืองอุตสาหกรรมของประเทศบังคลาเทศ โดยมีพระธรรมะปิยะ รองสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายอุสเว ซิงก์ (Mr. Usgwe Sing) รัฐมนตรีกิจการพระศาสนา เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ทั้งนี้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระเถระแสดงสังเวชนียกถา เพื่อสะท้อนธรนมในงานเผาสรีระของอดีตสมเด็จพระสังฆราชในครั้งนี้ด้วย

พระอชิตานันทมหาเถระเป็นพระมหาเุถระที่เคยเดินทางมาร่วมงานวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทยเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา และปี 2561 หลังจากเดินทางมาร่วมงานที่ประเทศไทยแล้วเดินทางกลับประเทศบังคลาเทศ ได้ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ลูกศิษย์จึงได้นิมนต์มารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นระยะเวลา 45 วัน ผลการตรวจรักษาพบว่าท่านเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย ลูกศิษย์จึงได้นำกลับประเทศและมรณภาพด้วยอาการอันสงบ

พระอชิตานันทมหาเถระเป็นพระมหาเถระสายป่าเป็นพระนักปฏัติที่มีชื่ิอเสียงด้านการปฏิบัติ เปิดสำนักปฏิบัติในเมืองจิตตะกอง มีพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปเข้าปฏิบัติจำนวนมาก ได้กลายเป็นศูนย์ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีอยู่ 0.6% ของประชากรชาวบังคลาเทศ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานเรือนหมื่น เพื่อร่วมแสดงความไว้อาลัยและพิธีสลายสรีระร่างของท่านในครั้งนี้

Leave a Reply