สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบพรปีใหม่ ” 3 อย่าทำ” และ “3 พึงทำ”

Leave a Reply