‘ไก่-ปริศนา วงศ์ศิริ’ศิลปินลูกทุ่งหมอลำ นำศิลปินร้องเพลงเปิดหมวกช่วยน้ำท่วม

‘ไก่-ปริศนา วงศ์ศิริ’ลูกทุ่งหมอลำนำศิลปินร้องเพลงเปิดหมวกช่วยน้ำท่วมส่งมอบผ่าน ม.สงฆ์ ‘มจร’ ขณะเดียวกัน นิสิต ‘มจร-มมร’ ร่วมผนึกกำลังจัดโครงการน้ำใจไทอีสานเพื่อพี่น้องชาวอุบล

วันนี้ 24 กันยายน 2562  พระเมธีธรรมาจารย์(เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า  “ไก่ ปริศนา วงศ์ศิริ” ศิลปินลูกทุ่งหมอลำ นักแสดงชื่อดัง หลังจากที่ได้นำนักร้องหลายคนอาทิ “ยิ่งยง ยอดบัวงาม” “สัญญา พรนารายณ์” “มุก เมทินี” ร้องเพลงเปิดหมวกหาเงินช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน เมื่อวันที่  23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ได้นำเงินจำนวน 205,260 บาท และสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค หนึ่งคันรถหกล้อ จึงนำมาถวายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระราชปริยัติกวี อธิการบดี มอบหมายให้อาตมาเป็นผู้แทนรับมอบแทน

“และมหาจุฬาฯร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมวิทยาเขตอุบลราชธานี มจร ก็ลำเลียงสิ่งของขนส่งลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือทันที” พระเมธีธรรมาจารย์ ระบุ

นิสิต’มจร-มมร’ร่วมผนึกกำลังจัดโครงการน้ำใจไทอีสานเพื่อพี่น้องชาวอุบล

ขณะที่พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ประธานยุทธ์ศาสตร์โครงการน้ำใจไทอีสาน มจร เปิดเผยว่า พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และหลักสูตรสันติศึกษา มจร พร้อมด้วย พระมหาราชัน จิตฺตปาโล, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต , พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ. ดร. รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา และ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งกองคาราวานน้ำใจไทอีสาน ที่ลานพิธีอาคารวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร

“โครงการน้ำใจไทอีสาน เป็นโครงการความร่วมมือของนิสิต มจร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายชมรมนิสิตไทยและนิสิตอาเซียนในวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ อาทิ องค์กรบริหารนิสิต สภานิสิต ชมรม ETEC คณะครุศาสตร์ มจร ชมรมนิสิตลาว MSMO และ Pa O Student Organization of MCU เป็นต้น ร่วมเป็นคณะทำงานรวบรวมเงินและสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี” พระปลัดอภิเชษฐ์ กล่าวและว่า

นับจากตั้งศูนย์บริจาคที่องค์กรนิสิตและชมรมสหภูมิอีสาน มจร มียอดบริจาคในโครงการน้ำใจไทอีสาน ทั้งสิ้น จำนวน 227,503 บาท ในการนี้คณะกรรมการชมรมจะเดินทางไปมอบเงินบริจาค สิ่งของยังชีพ จำนวน 500 ถุง และเครื่องอุปโภคทั้งหมด อาทิ น้ำดื่ม 4,000 ขวด เสื้อผ้า และอุปกรณ์ซ่อมบ้าน ในวันที่ 24 กันยายน 2562 นี้ เวลา 18.00 น. โดยการประสานงานร่วมกันกับ มจร วิทยาเขตอุบลราชธานี

 

Leave a Reply