ขวัญใจมหาชน..ปราชญ์ชาวบ้านพูดงานเกษียณผู้ว่าอุบลฯ (คลิป)

วันที่ 21 กันยายน 2564  ชาวโชเซียลแชร์คลิปกิจกรรมงานเกษียณของ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากมีอดีตผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งพูดเป็นที่ถูกอกถูกใจของคนฟัง รายละเอียดดังคลิปนี้

สำหรับประวัติของ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ พ่อเมืองอุบลราชธานีคนที่ 60 ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ระดับอุดมศึกษา จบรัฐศาสตร์บัณฑิตการปกครอง เกียรตินิยมอันดับ 2 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน เริ่มจากการเป็นปลัดอำเภอแม่ริม จังหวัดน่าน ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ปลัดอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ป้องกันจังหวัดปทุมธานี หัวหน้ากลุ่มงานแผนและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง จากนั้นขึ้นเป็นนายอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการส่งเสริมการทะเบียนและบัตร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงาน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จากนั้นขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

 ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ก่อนจะย้ายมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนกระทั้งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้

Leave a Reply