ทัศนาพระทำ! ติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบประปาพระเลขาฯกก.มส.

วันที่ 4 เม.ย.2562 เพจพระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม ได้โพสต์ข้อความว่า ติดตั้งโซล่าร์ระบบประปาท่านเจ้าคุณพระมงคลวชิรากร( เจ้าคุณสมบัติ) เลขานุการวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร มาศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับการเกษตรในโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชุมให้พึ่งพาตนเองได้ ที่กำลังดำเนินการอยู่ ยังขาดระบบน้ำที่ต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงได้ และเป็นตัวอย่างชุมชนในการดำเนินตามหลักพอเพียง ยึดตามแนวทางพระสงฆ์กับศาสนสงเคราะห์เพื่อสังคม ของพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

วันนี้จึงได้มาติดตั้งระบบสูบน้ำขนาด 20,000 ลิตร/วัน โดยใช้อุปกรณ์คุณภาพสูงจากทวีปยุโรป มีทีมงานจากโรงเรียนศรีแสงธรรม มาทำการติดตั้ง และถ่ายทอดความรู้ให้กับปลัดอำเภอ และผู้นำชุมชนไว้เป็นแนวทางพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน มีพระสงฆ์คอยส่งเสริมให้คำแนะนำต่างๆ นับว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เดินไปด้วยกันได้ ไม่เห็นแต่ได้เพียงอย่างเดียวดังเช่นสังคมวัตถุนิยมนิยมหรือระบบบทุนนิยม แต่เราจะเดินไปพร้อมกับความเข้มแข็งของชุมชนเป็นภาคสังคม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สังคมในอดีตเงินทองไม่ได้เป็นพระเจ้าเหมือนทุกวันนี้ยังพอมีชีวิตอยู่ได้ มายุคนี้เราบูชาเงิน บูชาคนมีเงินมากกว่าความดีงามในจิตใจ ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงมีมาได้ง่าย

Leave a Reply