ดร.พระครูเมืองกาญจน์ปันสุข เติมตู้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563 เวลา 13.30น. พระครูวิโรจน์กาญจนเขต,ดร. เจ้าอาวาสวัดบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เติมของลงในตู้ปันสุข เพื่อฝึกหัดความมีน้ำใจและความมีวินัยของประชาชนในชุมชนช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 ที่บริเวณที่ตั้งตู้ปันสุข หน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 ตำบลบ้านเก่า

Leave a Reply