“เจ้าคุณ ว.วชิรเมธี” ปั้น“ตู้ปันสุข” สู่ “ตู้ปันธรรม”

วันที่ 16 พ.ค.2563 เพจพระเมธีวชิโรดม – ว.วชิรเมธี ได้โพสต์ข้อความว่า

“แค่ ตู้ปันสุข ยังไม่พอ ต้องก้าวหน้าต่อด้วย
ตู้ปันธรรม และ ปันรักษ์”

วันนี้ (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓)
ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม (ท่านว.วชิรเมธี)
ริเริ่มตั้ง “ตู้ปันธรรม – ปันรักษ์” โดยได้แรงบันดาลใจ
มาจากตู้ปันสุขที่กระจายไปทั่วประเทศ

โดยความเป็นมาของโครงการดังกล่าวมีดังนี้

จากความสำเร็จของ “ตู้ปันสุข” ที่กระจายไปทั่วประเทศไทย
ทำให้คนไทยที่ตกอยู่ท่ามกลางวิกฤติโควิด ๑๙
ได้รับประโยชน์จากน้ำใจไมตรีของผู้เปี่ยมเมตตาอาทร
กันโดยถ้วนหน้า ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม
(ท่านว.วชิรเมธี) เกิดแรงบันดาลใจต่อยอดสู่ “โครงการท้องอิ่ม ธรรมอุ่น”
โดยการริเริ่มก่อตั้ง “ตู้ปันธรรม” และ “ตู้ปันรักษ์” เพิ่มขึ้นมาอีกสองตู้
โดยท่านอธิบายที่มาที่ไปกับคุณบุ๋ม “ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ซึ่งเป็นผู้สัมภาษณ์
ผ่านการถ่ายทอดสดในวันนี้ว่า

“ตู้ปันสุข ตอบสนองเรื่องปากท้อง แต่ยังขาดเรื่องจิตใจ
และปัญญา อาตมาจึงคิดเพิ่มอีกสองตู้ คือ ตู้ปันธรรม สำหรับแจก
จ่ายหนังสือธรรมะหรือหนังสือดีดีที่เด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดี และตู้
ปันรักษ์ สำหรับแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด ๑๙ ทั้งหน้ากาก
เจลล้างมือ หรือยาสามัญประจำบ้าน

ใครมีข้าวปลาอาหาร ก็เอามาเติมที่ตู้ปันสุข
ใครมีหนังสือดีๆ ก็เอามาเติมที่ตู้ปันธรรม
ใครมีหยูกยาหน้ากาก ก็เอามาเติมที่ตู้ปันรักษ์

คราวนี้เราจะมีตู้สัญชาติไทย ที่ตอบสนองได้ทั้งสามความต้อง
การในคราวเดียว คือ ทั้งอิ่มท้อง และอิ่มใจ ไปพร้อมๆ กัน และโครงการ
นี้ใครจะร่วมก็ทำได้ทันทีที่หน้าบ้าน หน้าบริษัท หน้าองค์กรของตนเอง
สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้ ไม่ว่าจะกฤติไหนๆ
เราก็ผ่านมาได้ทุกครั้ง เพราะพลังแห่งการให้ของคนไทยไม่มีที่สิ้นสุด…”
ท่านว.วชิรเมธี กล่าว

นอกจากนี้แล้ว ท่านว.วชิรเมธี ยังกล่าวอีกว่า ท่านเตรียมหนังสือธรรมะ
ไว้มากกว่า ๑๐,๐๐๐ เล่ม สำหรับส่งไปเติมยังตู้ปันธรรมที่มีผู้ร่วมก่อตั้ง
และนำไปตั้งยังจุดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ท่านใดต้องการหนังสือไปเติม
ตู้ปันธรรม หรืออยากบริจาคอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด สำหรับเติมตู้ปัน
รักษ์ ก็ติดต่อขอร่วมโครงการ โดยติดต่อขอทราบรายละเอียด
ได้ที่โทรศัพท์ ๐๘๔-๔๐๖๙๐๕๙
หรือบริจาคสนับสนุนธารน้ำใจของคนไทยช่วยคนไทยได้ที่
บัญชีกลางของสำนักพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม ในบัญชีเลขที่ ๐๒๐-๑๓๐-๖๐๑-๐๔๘ ชื่อบัญชี ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

Leave a Reply