เหรียญโล่ห์ท้าวสหับดีพรหม รุ่นสำเร็จทุกประการรุ่นแรก อธิษฐานจิตเสก ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรวิหาร ก.ท.ม

เหรียญโล่ห์ท้าวสหับดีพรหม รุ่นสำเร็จทุกประการ รุ่นแรก เนื่องด้วยทางชมรมกลุ่มสยามวัตถุมงคล มีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างวัตถุมงคล เหรียญโล่ห์ ท้าวสหัมบดีพรหม เพื่อนำรายได้จากการเช่าบูชาวัตถุมงคลในชุดนี้ส่วนหนึ่งไปสมทบทุน ค่ายารักษาและอาหารน้องหมาน้องแมว”ป้าจุ๊ บ้านพักสี่ขาเพื่อหมาจรจัด” อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ชมรมกลุ่มสยามวัตถุมงคลจึงได้มีการจัดสร้างเหรียญ โล่ห์ท้าวสหับดีพรหม ผู้เป็นอธิบดีของโลกและเป็นผู้อาธนาธรรมหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาบัวสามเหล่า และเป็นต้นกำเนิดของคำอาธนาธรรม พระพรหมา เป็นคำเรียกพระพรหมในศาสนาฮินดู ซึ่งนับถือว่าเป็นพระผู้สร้างโลกและจักรวาล และมีเพียงพระองค์เดียว ในการจัดสร้าง เหรียญโล่ห์ท้าวสหัมบดีพรหมนี้ ท่านพระพิมลภาวนาพิธาน วิ. (เจ้าคุณสวง ยุตฺตธมฺโม) รองเจ้าอาวาส วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ก.ท.ม ได้เมตตาอธิษฐานจิตเสกเดี่ยว ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ 2563 ณ วัดระฆังโฆสิตาราม ก.ท.ม

ทั้งยังได้ความเมตตาจากหลวงพ่อสมชาย พุทฺธสโร เจ้าอาวาสวัดโพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา พระเกจินักพัฒนา ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา ท่านเป็นศิษย์เอกเพียงหนึ่งเดียวที่สืบทอดวิทยาคมของ หลวงพ่อแจ๋ ติสสโร อดีต เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์

ท่านได้เมตตาจารอักขระยันต์ลงบนแผ่นโลหะศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปหลอมเป็นมวลสารชนวนในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ด้วย และท่านยัง เมตตาอธิษฐานจิตเสก เหรียญโล่ห์ท้าวสหบดีพรหมนี้ อีก 1 วาระ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เพื่อเสริมบารมีเหรียญรุ่นนี้ให้เข้มขลังมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

เหรียญท้าวสหัมบดีพรหม บางส่วนนี้ ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์วันชัย ตันติสิรินันท์ ซึ่งเป็นศิษย์สายตรงของท่านอาจารย์เฮง ไพรวัลย์หลวงปู่สี วัดสะแก อยุธยา สืบทอดมาจากรุ่นคุณปู่ รต.อนันต์ ตันติสิรินันท์

ท่านเป็นศิษย์เอกของท่านอาจารย์เฮง ซึ่งเป็นฆราวาสเรืองอาคมทางด้านการสักเสกเลขยันต์และเข็มทองคะนองฤทธิ์ ท่านได้ลงอักขระจารอาคม ลงบนเหรียญบางส่วนให้ด้วย

จึงทำให้เหรียญท้าว สหับดีพรหม รุ่น สำเร็จทุกประการนี้ เปี่ยมล้นมากพุทธคุณ ครบทุกด้าน จำนวนการสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ มีทั้งหมดดังนี้คือ

1. เหรียญโล่ห์ใหญ่ท้าวสหัมบดีพรหม เนื้อทองคำ จำนวน 9 เหรียญ น้ำหนัก 15.2 กรัม ทุกเหรียญมีตอกโค้ตและ Number กำกับ ราคาจอง 49,999 บาท

2. เหรียญโล่ห์เล็กท้าวสหับดีพรหม เนื้อทองคำ จำนวนการสร้าง 19 เหรียญมี ตอกโค้ตและ Run Number กำกับ น้ำหนัก 3.4 กรัม ราคาจอง 19999 บาท

3. เหรียญโล่ห์ใหญ่ ท้าวสหับดีพรหมเนื้อเงิน จำนวน 99 เหรียญมี ตอกโค้ตและรันนัมเบอร์ กำกับ ราคาจอง 1,999 บาท

4. เหรียญโล่ห์เล็กท้าวสหับดีพรหมเนื้อเงิน จำนวน 222 เหรียญ มีตอกโค๊ตและ Run Numberกำกับ ราคาจอง 999 บาท

5. เหรียญ โล่ห์ใหญ่ ท้าวสหัมบดีพรหม เนื้อฝาบาตร หน้ากากเงินแท้ จำนวน 499 เหรียญ มีตอกโค๊ตและรัน Numberกำกับ 499 บาท

6. เหรียญโล่ห์ใหญ่ท้าวสหัมบดีพรหม เนื้อสัตตะ หน้ากากฝาบาตร จำนวน 499 เหรียญมีตอกโค๊ตและ Run Numberกำกับ ราคาจอง 499 บาท

7. เหรียญโล่ห์ใหญ่ ท้าวสหับดีพรหม เนื้อฝาบาตร จำนวน 1,999 เหรียญ มีตอกโค้ด กำกับ ราคาจอง 299 บาท

8. เหรียญโล่ห์ใหญ่ท้าวสหับดีพรหมเนื้อสัตตะ จำนวน 1,999 เหรียญ มีตอกโค๊ตกำกับ ราคาจอง 299 บาท

9. เหรียญโล่ห์เล็กท้าวสหับดีพรหม เนื้อฝาบาตร จำนวน 2,999 เหรียญ มีตอกโค๊ตกำกับ ราคาจอง 199 บาท

10. เหรียญโล่ห์เล็กท้าวสหับดีพรหม เนื้อสัตตะ จำนวน 2,999 เหรียญ มีตอกโค๊ตกำกับ ราคาจอง 199 บาท

สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ วัดระฆังโฆสิตาราม ก.ท.ม หรือ

กบกรุงธนบุรี โทร 088 6640222 ID LINE 088 6640 222 Facebook กบ ชลธิชา และ เล็กเจริญนคร 087 552 6655

Leave a Reply