แบรนด์ “สติ”! กาแฟที่คนไทยควรดื่มและเสื้อควรใส่ขณะนี้

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เพจองค์ม่อน ธรรมะอารมณ์ดี ได้โพสต์ข้อความว่า เรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ กับโครงการดีๆ จากร้านกาแฟ สติ ที่สวนฮักนาแพง – Suan Huk Na Paeng ภายในศูนย์ปฎิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม อำเภออรัญประเทศ ตามปณิธานของ องค์ม่อน ธรรมะอารมณ์ดี ที่จะนำรายได้ทั้งหมดเพื่องานสาธารณะประโยชน์ กองทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้เปราะบางทางสังคม มีสีขาว และสีดำ ขนาด S – XXL สั่งที่ เพจสวนฮักนาแพงได้เลยครับ ราคาตัวละ240บาท ค่าส่ง 50 บาท อนุโมทนาบุญทุกท่าน ที่สั่งกันมาเป็นจำนวนมากครับ

และส่วนหนึ่งเชื่อว่ามีส่วนให้การช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีอยู่ขณะนี้ตามที่โพสต์ เยี่ยมวัดและมอบแพมเพิส ผู้ป่วยติดเตียง❣️

คณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดย พระมหาศราวุธ จิตฺตทนฺโต ป.ธ.9 เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ
พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
ลงพื้นที่เยี่ยมวัดและผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
พื้นที่ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ ตำบลท่าข้าม ตำบลฟากห้วย
โดยได้เยี่ยมและมอบข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่ม จำนวน 4 วัด
1.วัดวังมน 2.วัดบ้านใหม่ไทรทอง 3.วัดหลวงอรัญ 4.วัดชนะชัยศรี
และได้มอบแพมเพิส ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 3 แห่ง จำนวน 30 ชุด ได้แก่
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าข้าม,
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลฟากห้วย และ
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านด่าน
เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียง

Leave a Reply