วัดพระธรรมกายถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 23 ก.พ.2562 พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจ.สงขลา) ปีที่ 15 ครั้งที่ 141 พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 106 ณ ศาลาภัทรธรรมภาณี วัดบุณณาราม (โคกงู) อ.ตากใบ จ. นราธิวาส

พิธีเริ่มเวลา 06.30 น. ประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป มีพระครูภัทรธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดวัดบุณณาราม (โคกงู) เป็นประธานสงฆ์ ต่อด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 106 จำนวน 329 กองทุน พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด มีพระครูสถิตสีลขันธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดโบราณสถิตย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พันตำรวจเอก กองอรรถ สุวรรณขํา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก กล่าวความในใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย นอกจากนี้พระเดชพระคุณเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นตัวแทนคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาสรับเครื่องอุปโภค บริโภคที่ได้จากกิจกรรมตักบาตร 3,360 รูป จังหวัดนครราชสีมา จากพระเดชพระคุณพระสีหราชสมาจารมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารน้อมถวาย

พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสำคัญที่เราได้มาร่วมทำบุญ เป็นกิจกรรมที่ให้เกิดกำลังใจเป็นอย่างยิ่งแก่พุทธบุตร 323 วัด ชายแดนภาคใต้ โดยในครั้งนี้ยังได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ได้มาให้ความอุปถัมภ์บำรุง แก่พระใน 3 จังหวัดนี้ อาตมาในนามของประธานสงฆ์จังหวัดนราธิวาส ก็ต้องขอขอบพระคุณในความเมตตาและความอนุเคราะห์ ทางวัดพระธรรมกายและรองเจ้าคณะจังหวัดนครราสีมา ที่ได้มาร่วมจัดกิจกรรมบําเพ็ญกุศลในครั้งนี้ ร่วมกับญาติโยมทางใต้ ทำให้พระภิกษุชายแดนใต้ได้มีขวัญและกำลังใจต่อสู้อยู่ในสถานที่นี้ เพราะพระภิกษุทุกรูปที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ล้วนสำคัญมากในการรักษาพระพุทธศาสนาในชายแดนใต้ไว้ กิจกรรมถวายสังฆทาน 323 วัดนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา คือ เป็นกิจกรรมที่ให้กำลังใจ พระมีกำลังใจสู้ อดทนสู้อยู่ ในพื้นที่เสี่ยงภัยแห่งนี้

สำหรับพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จ.ปัตตานี ปัจจุบันจัดเป็น ปีที่ 15 ครั้งที่ 141 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 416 ล้านบาท และจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ มอบเป็นปีที่ 12 ครั้งที่ 106 จำนวน 329 กองทุน รวม 12 ปี มอบแล้วกว่า 30,000 กองทุน เป็นเงิน 60 กว่าล้านบาท

Leave a Reply