‘พระ มจร’โค้ชธรรมนักวิจัยข้าวภาคเหนืออีสาน

วันที่ 6 มี.ค.2562 โรงแรมเมืองทองธานีรีสอร์ืท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ดร.พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม ผู้อำนวจการสำนักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตเขตนครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดี มจร วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ ” ธรรมะสำหรับนักวิจัยข้าว” ให้กับคณะผู้บริหาร นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวิจัย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 250 คน ในงานประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค.2562

Leave a Reply