พระไม่ทิ้งโยมยามยาก! ดร.หลวงพ่อแดงบริจาคกัปปิยภัณฑ์ 1 ล้าน นำพลังบวรสมุทรสงคราม ตั้งศูนย์ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะด้านความเป็นอยู่อาหารการกิน บางรายถึงกับไม่มีข้าวกินประทังชีวิต วัดอินทาราม ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จึงได้เปิด “ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โครงการ “พระสงฆ์ไม่ทิ้งประชาชน พลัง บ-ว-ร” โดย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รักษาราชการแทน ผวจ.สมุทรสงคราม ร่วมกับพระครูพิศิษฎ์ประชานาถ (ดร.หลวงพ่อแดง นันทิโย) รองประธานหนกลาง สมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 รุ่นที่ 2, กรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์ จงสมุทรสงคราม, รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา และเจ้าอาวาสวัดอินทาราม ได้นำคณะสงฆ์จำนวน 10 รูป พร้อม อส. และศิษยานุศิษย์ ช่วยกันจัดเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรัม ปลากระป๋อง 1 โหล บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 6 ซอง น้ำดื่ม 2 ขวด น้ำมันพืช 1 ลิตร แพคใส่ถุงวันละ 300 ชุด ไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ ทั้งนี้ ดร.หลวงพ่อแดง ได้สนับสนุนเงินของมูลนิธิวัดอินทาราม จำนวน 1,000,000 บาท เป็นทุนตั้งต้นซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รักษาราชการแทน ผวจ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า แม้ จ.สมุทรสงครามจะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ แต่เมื่อเป็นคนไทยด้วยกันจึงได้ร่วมกับวัดอินทาราม ตั้งเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขึ้น เนื่องจากมีเครือข่ายทั่วประเทศที่จะส่งความช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้แจ้งไปยังอำเภอ ท้องที่ท้องถิ่นต่างๆ ให้เปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อส่งมอบไปยังวัดอินทารามรวบรวมส่งไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามจังหวัดต่างๆต่อไป

พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ กล่าวว่า การระบาดของโรคโควิด 19 กว่า 2 ปี ทำให้ประชาชนลำบากแล้ว ยังต้องมาเจอน้ำท่วมซ้ำเติมอีก เกิดเป็นความทุกข์ 2 อย่าง แม้ จ.สมุทรสงครามจะไม่ได้ประสบปัญหาน้ำท่วม แต่พระสงฆ์วัดอินทารามก็ไม่ทิ้งประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามจังหวัดต่างๆ จึงให้ทานแบบปริจจาคะ คือการให้ทานให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับญาติโยม ที่ผ่านมาวัดอินทารามได้นำสิ่งของถุงยังชีพไปช่วยแล้วหลายจังหวัด เช่น เชียงราย เพชรบูรณ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และระยอง รวมแล้วหลายพันชุด ล่าสุดจะนำไปช่วยที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง อีกต่อไป

Leave a Reply