พลัง “บวร” มหานครโคก หนอง นา ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อุบลราชธานี

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มหานคร โคก หนอง นา อุบลราชธานี ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี” โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ผู้ประกอบการ OTOP เครือข่าย “โคก หนอง นา โมเดล” และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

โดยได้รับความเมตตาจากพระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบข้าวสาร จำนวน 30 ตัน และพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบข้าวสาร จำนวน 3 ตัน รวมถึง พระครูสุทธาจารวัตร เจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่ มอบถุงยังชีพ จำนวน 165 ถุง และน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค นอกจากนั้น ยังได้เมตตาร่วมการแสดงสัมโมทนียกถา ซึ่งเกี่ยวกับน้ำใจของสมาชิก “โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดอุบลราชธานี” ซึ่งมีมากที่สุดในประเทศไทย ถึง 4,044 แปลง จนได้รับสมญานามว่า “มหานครโคก หนอง นา” ที่ได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลัก “บวร” หรือ บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ บริษัทสยามคูโบต้า ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้

โอกาสนี้ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระปัญญาวชิรโมลี พระพิพัฒน์วชิโรภาส พระครูสุทธาจารวัตร รวมถึง สมาชิก “โคก หนอง นา โมเดล” ผู้ประกอบการ OTOP ภาคีเครือข่าย บริษัทสยามคูโบต้า ธนาคารไทยพาณิชย์ และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้เมตตา ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ประสบอุทกภัย 17 อำเภอ หรือ กว่า 30,000 ครัวเรือน ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทางจังหวัดฯ จะส่งมอบให้กับเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ และเทศบาลเมืองแจระแม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

สำหรับท่านใดที่ต้องการบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับผู้ประสบอุทกภัย เพิ่มเติม สามารถบริจาคได้ที่เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล ทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Leave a Reply