กุลทายาท “มูลนิธิเสฐียร พันธรังษี” ถวายทุนให้ มจร.ในวัน “อัฎฐมีบูชา”

         วานนี้วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ เป็น  วันอัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ภายหลังเสด็จดับขันธปรินิพพานเป็นเวลา ๘ วัน … ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะสงฆ์วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ นำโดย พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ผจล.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กทม. ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ เป็นประธานสงฆ์ในการประกอบกิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา คือปลูกต้นไม้มงคล ทำวัตร สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียนประทักษิณ รอบอุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพุทธคุณและถวายเป็นพุทธบูชา

        นอกจากนี้ มูลนิธิเสฐียร พันธรังษี โดย นางกาญจนา พันธรังษี สุ่นสวัสดิ์ กุลทายาท ได้ถวายปัจจัยจำนวน  ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อการบำเพ็ญกุศล ๑๑๐ ปี ชาตกาล ศ.พิเศษเสฐียร พันธรังษี ราชบัณฑิต มีถวายทุนการศึกษาพระนิสิตระดับปริญญาเอก ๒ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ปริญญาโท ๑ ทุน ปริญญาตรี ๑ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลพระนิสิต มจร จำนวน  ๒๐,๐๐๐ บาท และปลูกต้นไม้มงคลขนาดใหญ่ ๑ ต้น

        ในวันเดียวกันนี้ ร้านสิเรียมผลไม้ ตลาดสี่มุมเมือง โดย คุณสิทธิชัย จำปาทอง – คุณจะเรียม ตะเพียนทอง และคณะ มาร่วมเป็นเจ้าภาพปลูกต้นไม้มงคล ๒ ต้น ถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิด

        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ได้ให้ทุกท่านที่มาร่วมงาน  ปฏิบัติมาตรการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ อย่างเคร่งครัด

 

Leave a Reply