“วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มจร” ทำข้าวกล่อง ช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา โรงทานวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันทำอาหาร(ข้าวกล่อง) เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลศรีสะเกษและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้จัดตั้งโรงทานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตได้ทำอาหารเป็นข้าวกล่องที่เน้นความสด สะอาดและปรุงร้อนๆ นำไปมอบให้โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ผ่านมาโรงทานวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้ทำข้าวกล่องไปมอบให้ตามสถานที่ต่างๆมาแล้วเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้เสียสละทำงานอย่างหนักอยู่ในเวลานี้ และในวันที่ 7 มิย.นี้ก็จะนำไปมอบให้โรงพยาบาลศรีสะเกษอีก 100 กล่อง วันที่ 8 มิย. นำไปมอบให้บ้านตูม อ.ศรีรัตนะ อีก 200 กล่อง

บ้านตูม อ.ศรีรัตนะ เป็นหมู่บ้านที่มีการพร่ระบาดของโควิด-19 กันทั้งหมู่บ้าน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษจึงขอเป็นหนึ่งในแรงใจเพื่อให้ชาวบ้านได้มีกำลังใจและก้าวพ้นไปให้ได้

“ขณะนี้จังหวัดศรีสะเกษ ภาพรวมยังมีสถิติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่น่าเป็นห่วงอยู่ในระดับหนึ่ง แต่จะอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ คณะสงฆ์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษและประชาชนชาวศรีสะเกษก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่เพื่อจะฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปด้วยกันให้ได้” พระเมธีธรรมาจารย์ ระบุ

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวด้วยว่า บัดนี้โรงทานวิทยาเขตขอนแก่นโดยพระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดี โรงทานวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ โดยพระอุดมปัญญาภรณ์ รก.ผู้อำนวยการ ได้ออกให้บริการทั้งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนและให้บริการข้าวกล่องส่งถึงที่ ในทุกๆวันซึ่งเป็นการบริการในส่วนของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ในภาคอีสาน

ในส่วนของภาคใต้โรงทานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคและจัดทำข้าวกล่องมอบถวายคณะสงฆ์จ.นครศรีธรรมราช รพ.สต.ท่าเรือ อบต. มะม่วงสองต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น

นอกจากนั้นแล้ว ผู้บริหารวิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยการนำของพระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดี ยังจะได้นำเครื่องอุปโภค บริโภคออกไปเยี่ยมพระนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ เช่น พระนิสิตจากพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรัง พังงา พัทลุง สงขลา เป็นต้น โดยจะจัดเป็น คาราวาน ธารน้ำใจ ครอบครัว มจร อีกด้วย

ในส่วนภาคเหนือโรงทานวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยการนำของพระชยานันทมุนี ผู้อำนวยการ ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค และจัดทำข้าวกล่องไปมอบให้โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนในหลายครัวเรือนและจัดทำอาหารถวายพระสงฆ์สามเณรในทุกๆวันด้วย

โรงทานวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยพระศรีพัชโรดม ผู้อำนวยการ ได้ร่วมมือกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบเงิน เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมกับข้าวกล่อง ให้กับโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ในเขตจังหวัดเพชรบูณ์ โดยมีนายชาครินทร์ อิมอิ่นวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก สาธารณสุขอำเภอหล่มหลักพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

โรงทานทั้ง 6 แห่งของ มจร รวมทั้งที่ ส่วนกลางด้วยยังคงเปิดให้บริการในทุกๆวัน โดยมีผู้บริการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตร่วมกันปรุงอาหารสดๆส่งถึงมือในทันทีเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปก่อนและเป็นการให้กำลังใจ ให้ธรรมะไปในตัวด้วย โรงทาน มจร จะดำเนินการไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลายไปในทางที่ดี

ยามประชาชนเดือดร้อนพระสงฆ์ต้องออกมาช่วย

Leave a Reply