เจ้าคณะ-นายอำเภอเมืองจันทร์ศรีสะเกษ พร้อมคณะร่องเรือช่วยชาวตำบลตาโกนน้ำท่วมพิษโนรู

วันที่ 30 กันยายน 2565 จากอิทธิพลของพายุโนรูเคลื่อนเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 28 -30 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย และวาตภัย ในพื้นที่ 11 จังหวัด รวม 35 อำเภอ 72 ตำบล 166 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,121 ครัวเรือน ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วม และน้ำล้นตลิ่งยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 8 จังหวัด รวม17 อำเภอ 132 ตำบล 685 หมู่บ้าน ผู้เสียชีวิต 1 รายผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย

สำหรับพื้นที่ 11 จังหวัด ประกอบด้วย เพชรบูรณ์ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ มุกดาหาร สระบุรี ชัยนาท และสระแก้ว รวม 35 อำเภอ 72 ตำบล 166 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,121 ครัวเรือน เนื่องจากสาเหตุลมพัดต้นไม้ลมทับรถยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดศรีสะเกษ เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอยางชุมน้อย อำเภอวังหิน อำเภอภูสิงห์ อำเภอน้ำเกลี้ยง และอำเภออุทุมพรพิสัย รวม 16 ตำบล 46 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,301 ครัวเรือน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ระดับน้ำเพิ่มขึ้น แม้แต่อำเภอเมืองจันทร์ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นที่ตำบลตาโกน

พระมหาสำราญ สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านแกงเลี้ยว ตำบลหนองใหญ่ เจ้าคณะอำเภอเมืองจันทร์ นายพศิน ทาศิรินายอำเภอเมืองจันทร์ นายเอกอมร มะโนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ และนายบัญญัติ พรหมรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหนองใหญ่ ได้ร่องเรือนำสิ่งของไปสมพบคณะนายแท่ง สุระ นายกเทศมนตรีตำบลตาโกน นายสุพิศ บัวพันธ์ รองนากเทศมนตรี ช่วยเหลือประชาชนตำบลตาโกนที่ประสบภัยน้ำท่วมเนื่องจากอยู่ติดกับลำห้วยทัพทัน

Leave a Reply