วัดไทยอินเดีย “ทำดี” แจกอาหารแห้งทุกเดือน

         วันที่ 13 มิ.ย. 64  พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตการใช้จ่ายของประชาชนในประเทศอินเดียเป็นอย่างมาก

        ทุกเดือนวัดไทยพุทธคยา จะแจกข้าวสารอารแห้งแก่ผู้มาทำงานที่วัดและประชาชนที่อยู่รอบข้างบริเวณวัด ในเดือนมิถุนายนนี้จัดมอบทั้งหมด 40 ชุด ประกอบด้วยข้าวสาร 25 กก. น้ำมัน น้ำตาล ถั่วดาล เกลือ เป็นต้น

Leave a Reply