เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐถวายรายงานกก.มส.

เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐถวายรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาต่อพระพรหมวชิรญาณ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 พระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี เข้ากราบถวายรายงานการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาต่อพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เพื่อรับทราบและมอบแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจ ในเรื่องการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์สายต่างประเทศ และการประสานงานติดตามพิจารณาการจัดตั้งวัดไทยในต่างประเทศให้ถูกต้องตามกฏหมายของประเทศนั้นๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย จะได้สามารถปฏิบัติศาสนกิจเกื้อกูลแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Cr.เฟซบุ๊กพระมหาวีรพล ธรรมะอารมณ์ดี

Leave a Reply