ประชุมนานาชาติสมาคมม.พุทธเถรวาทนานาชาติที่ศรีลังกา

ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 ที่กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และผู้แทน มจร ได้เข้าร่วมประชุมนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ (IATBU) ครั้งที่ 5 (5th International Conference of “International Association of Theravada Buddhist University”) โดยมีพระมหานายกะแห่งสยามนิกายฝ่ายอัสคีรี เป็นประธานสงฆ์ พระอนุนายกะ ฝ่ายมัลวัตตะ พระมหานายกะ แห่งอมรปุระนิกาย พระมหานายกะ แห่งรามัญญะนิกายและพระมหานายกะแห่งสยามนิกายฝ่ายโกเต้ (โคลัมโบ) ร่วมในพิธีเปิดประชุมด้วย

พร้อมกันนี้มีมีประธานาธิบดีแห่งศรีลังกา เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ มี รมว.ว่าการกระทรวงศึกษาและอุดมศึกษา มีเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโคลัมโบ เอกอัครราชทูตเมียนมาร์ เข้าร่วมพีธิเปิดการประชุม

สมาคม IATBU แห่งนี้มีสถาบันการศึกษาเถรวาท 36 สถาบัน จาก 14 ประเทศ เป็นสมาชิก ขณะที่ประเทศไทยมี มจร และ มมร เป็นสมาชิก สมาคมนี้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2549 จดทะเบียน ที่ประเทศไทย มี พระ ดร.อชิน ญาณิสสระ อธิการบดีสถาบันสีตะกูนานาชาติ ประเทศเมียนมาร์ เป็นประธาน กำหนดให้มีการประชุมทุก 2 ปี

Cr.เพจ วิทยาลัยพระธรรมทูต Dhammaduta College

Leave a Reply