‘ไมค์ – พิรัชต์’ปลีกวิเวกท่องแดนพุทธภูมิ

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระครูธรรมธรสงกรานต์ กิตฺติวํโส นำไมค์ – พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล ศิลปินนักร้องเพลง ดารานักแสดง พร้อมครอบครัว เปิดไฟถวายแสงสว่าง กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภายในพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา ในโอกาสที่เดินทางมากราบนมัสการสังเวชนียสถานเมืองกุสินารา เมืองลุมพินี และพักปฏิบัติธรรมที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ระหว่างวันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

Leave a Reply