สารคดี นิกายมหาเย็น จากนิกายมอญ สู่ธรรมยุติกนิกาย ก่อนกลับเผยแผ่กลับสู่เมืองมอญอีกครั้ง

        วันนี้เวปไซต์เดอะบุ๊ดขอเสนอสารคดี “นิกายมหาเย็น” หรือในประเทศไทยคือ “ธรรมยุติกนิกาย”  ซึ่งผลิตโดยบริษัท เบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค จำกัด ของนายอดิศักดิ์ ศรีสม

       คำว่า “มหาเย็น” เป็นชื่อของ “พระไตรสรณธัช (เย็น พุทฺธวํโส)” เปรียญ ๕ ประโยค  อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรมงคล ราชวรวิหาร(วัดลิงขบ) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

      พระมหาเย็นท่านถือกำเนิดในตระกูลชาวมอญ แห่งบ้านคลองครุ หรือบ้านแหลมครุ เมืองสาครบุรี (ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น เมืองสมุทรสาคร)

     เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ท่าน คณะสงฆ์มอญหรือพม่าที่เสื่อมใสวัตรปฎิบัติท่านจึงตั้ง “นิกายมหาเย็น” ตามชื่อของท่าน เพื่อเป็นเกียรประวัติแก่พระมหาเถระชาวไทยเชื้อสายมอญรูปนี้

     ติดตามเรื่องราว “พระวชิรญาณเถระ” ซึ่งต่อมาคือรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี  ทรงรับเอาแบบแผนทางพุทธศาสนาจากมอญ จนก่อให้เกิด “ธรรมยุติกนิกาย” ขึ้นในประเทศไทย

     จากนั้นธรรมยุติกนิกายได้เผยแผ่กลับสู่เมืองมอญอีกครั้ง จนเป็นนิกายที่ยอมรับ 1 ใน 9 นิกายของพม่าในปัจจุบัน  เชิญชมรายละเอียดได้ ตามลิ้งด้านล่างนี้

Leave a Reply