หลวงพ่อสมชาย วัดปริวาสมอบข้าวสาร 500 ถุง เข้าโรงครัว มจร เยียวยาผลกระทบวิกฤติโควิด -19

          วันนี้ (9 ม.ค.63)  พระราชพัฒนากร (สมชาย ฉนฺทสาโร) เจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานมอบข้าวสาร 500 ถุงๆละ 5 กิโลกรัม ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำเข้าโครงครัวของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโลน่าหรือโควิด-19 เป็นอย่างมาก

        เนื่องจากมหาวิทยาลัย ต้องเลี้ยงภัตตาหารทั้งเช้าและเพล แต่คณาจารย์และนิสิตทั้งไทยและนานาชาติ ซึ่งพักอยู่ประจำในหอพักจำนวนหลายร้อยรูป/คน

        ในการนี้มี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม มจร และคณะ ได้เดินทางไปรับมอบเพื่อนำมาบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สืบต่อไป

 

Leave a Reply