สื่อภารตะตีข่าวใหญ่เปิดสมโภชพระพุทธรูปองค์ใหญ่

วันที่ 29 พ.ย.2561 ตามที่มีพิธีเปิดสมโภชพระพุทธรูปองค์ใหญ่สร้างขึ้นในนามของรัฐบาลอินเดียนั้นได้มีหนังสือพิมพ์สำนักต่างๆ ประเทศอินเดียได้เผยแพร่ข่าวกระจ่ายไปทั่วโลก เมื่อรัฐบาลสนใจเอาใจใส่ปกป้องและส่งเสริมพระพุทธศาสนาเช่นนี้ เฟซบุ๊กวัดไทยสิริราชคฤห์อินเดีย ได้ระบุว่า ในอนาคตชาวพุทธใหม่เกินขึ้นอีกมากมาย อย่างแน่นอน ซึ่งพระครูปลัดสุวัฒนพุทธก็ได้มีส่วนแห่งการผลักดันโครงการและเป็นผู้แทนพระธรรมทูตในอินเดียร่วมพิธีอันสำคัญนี้ด้วย

 

Leave a Reply