‘มจร’เชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปีอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญา

เชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย รับพรปีใหม่ด้วยใจเบิกบาน พุทธศักราช2562 ณ อุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Leave a Reply