รมต.ศธ.เห็นแสงพระทำ! ชมบูธร.ร.ศรีแสงธรรม โชว์โซล่าร์เซลล์ควบคุมด้วย IOT

วันที่ 28 ก.ค.2562 เพจพระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม ได้โพสต์ข้อความว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ได้มาเยี่ยมชมบูธโรงเรียนศรีแสงธรรมที่ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยท่านเลขาธิการ นายชลำ อรรถธรรม และรองเลขาธิการ ดร.กวินเกียรติ นนท์พละ ได้เห็นความสำคัญแนวทางการจัดการศึกษาแบบมีอาชีพ มีพลังงานทดแทนเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้จริง และจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ จึงได้เชิญโรงเรียนมาจัดนิทรรศการในงาน”เสมารวมใจเทอดไท้องค์ราชัน” 27-30 กรกฎาคม 2562

คณะครูและนักเรียนได้นำ 1) สื่อการสอน ”บ้านกินแดด” ที่ประยุกต์ใช้งานระบบไฟฟ้าแบบ Stand alone ในชีวิตจริงของบ้านหนึ่งหลัง 2) ชุดกู้ภัยโซล่าร์เซลล์ สำหรับการใช้งานแบบเคลื่อนย้ายไปตามสถานที่ต่างๆ มีอุปกรณ์ไฟฟ้าครบครัน และ3) สื่อการสอนกฎของโอห์มในระบบโซล่าร์เซลล์ พร้อมทั้งวงจรไฟฟ้าการต่อไปใช้งานในชุดเดียวกัน

นับเป็นโอกาสอันดีที่ สช.ได้มอบให้โรงเรียนบ้านนอกคอกนาจาก โคกอีโด่ยได้มาเปิดหูเปิดตาในเมืองหลวงบ้าง และท้ายที่สุดคือสช.ได้ปวารณาเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 อีกด้วย ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณร โอกาสนี้

Leave a Reply