กมธ.ศาสนาฯ สภาฯ “ฮึ่ม” เรียกดีดีการบินไทย แจงปมพระธรรมทูตถูกห้ามเข้าเยอรมัน ด้วย Passport พระธรรมทูต

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย ห้องประชุมกรรมาธิการ CA318 นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุลรองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า จากที่ได้มีการนำเรื่อง ขอให้พิจารณากรณีปัญหาเคี่ยวกับหนังสือเดินทางของพระธรรมทูตไทยที่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ได้นำเข้าประชุมในวาระการประชุมในชั้นอนุกรรมาธิการฯพุทธศาสนาฯ โดยกรณีปัญหาเรื่อง หนังสือเดินทางของพระธรรมทูตไทย (หนังสือเดินทางราชการ หรือ Official Passport) เข้าสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งพระธรรมทูตไทยไม่สามารถใช้สิทธิ์เช็กอินกับสายการบินไทยเพื่อเดินทางไปสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ และจากการศึกษาเอกสารข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศพบว่าผู้ถือหนังสือเดินทางไปประเทศดังกล่าวไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราหรือขอวีซ่า

ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมาธิการประสานงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ เพราะหลายครั้งพระธรรมทูตดังกล่าวได้ซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อจะเดินทางแล้ว แต่ถูกการปฏิเสธการขึ้นเครื่อง ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติอันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งทางอนุฯ กมธ. ได้มีมติให้เชิญดีดี การบินไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงในชั้นอนุกรรมาธิการต่อไป

Leave a Reply