เจ้าคุณพระ : ผู้สร้างความอบอุ่นใจแก่ “คณะสงฆ์”

 

วันที่ 25 ม.ค. 65  พรุ่งนี้วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ 2565 เป็นวันคล้ายวันเกิดของ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี คณะสงฆ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ทั่วสังฆมณฑล เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับ  “เจ้าคุณพระ”  เนื่องจากวัตรปฎิบัติที่ผ่านมาของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ต้องยอมรับว่าได้สร้างความอุ่นใจและประทับใจให้กับคณะสงฆ์เป็นอย่างมาก ทั้งปรากฎภาพการเดินทางไปกราบพระมหาเถระผู้ใหญ่ตามวัดวาอารามต่าง ๆ ไม่เฉพาะในเมืองเท่านั้น ตามป่าเขาเจ้าคุณพระก็ไปหา

ยิ่งเรื่องสมณศักดิ์  “พระสุปฎิปันโน” หลายรูปไม่ได้อยู่ในข่าย ไม่ได้อยู่ในสายตาของ “เจ้าคณะปกครอง” หลายรูปได้รับการโปรดเกล้า ฯ แม้กระทั้งเจ้าตัวก็ยังไม่คิดว่า..จะมีวันนั้น

ทั้งมีภาพ “เจ้าคุณพระ” ปรากฎกายเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกครั้ง เมื่อมีพระภิกษุสงฆ์เข้าไปถวายกรรรมฐานหรือสนทนาธรรมในพระราชวัง

อันนี้ไม่นับรวมที่เจ้าคุณพระมุ่งมั่นอุปถัมภ์ค้ำชูพระภิกษุ -สามเณรผู้เรียนบาลี และทั้งเจ้าคุณพระเอง ก็สนใจศึกษาพระบาลีด้วย

เพื่อยกย่องความดีในสิ่งที่ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้เกื้อกูลอุปถัมภ์ค้ำชูคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา

เว็บไซต์ข่าวศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม “thebuddh” ขอนำคอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง  เขียนโดย  “เปรียญสิบ”  ในหัวข้อ  เจ้าคุณพระ : ผู้สร้างความอบอุ่นใจแก่ “คณะสงฆ์” เผยแพร่ไว้เมื่อต้นปี 2564 นำมาเสนอต่อดังนี้

“เปรียญสิบ” เป็นผู้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาและภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยิ่งคนหนึ่ง เพราะทั้งสองสถาบันมี “บุญคุณต่อชีวิต”

หากไม่มีสองสถาบันนี้ไม่มี “เปรียญสิบ” ในวันนี้

หลายเดือนมานี้ติดตามความเคลื่อนไหวของ “เจ้าคุณพระ” พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี อย่างใกล้ชิด และแอบภูมิใจ ปลื้มใจทุกครั้ง เมื่อทราบข่าว “เจ้าคุณพระ” ไปกราบเยี่ยมพระเถระผู้ใหญ่

แอบปลื้มใจทุกครั้ง เมื่อเห็นภาพข้าราชบริพารของสำนักพระราชวัง นำภัตตาหาร เครื่องใช้อุปโภค บริโภค ไปถวายให้กับพระภิกษุสามเณร ผู้ที่กำลังศึกษา “พระพุทธพจน์” ทั้งในวัดโมลีโลกยาราม, วัดสามพระยา, วัดเบญจมบพิตร และอีกหลายวัด

หรือแม้แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี และ ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลและเชิญชุดเครื่องเขียนพระราชทาน ซึ่งบรรจุไปด้วยสมุดจดบันทึก ปากกาลูกลื่น ปากกาลบคำผิด หน้ากากผ้า และเจลอนามัยสำหรับล้างมือ ให้กับพระภิกษุ-สามเณร “ผู้สอบบาลีสนามหลวง” ในกรุงเทพมหานคร

ทั้งหมดทั้งมวลคือ “การแสดงถึงความใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันสงฆ์” ในฐานะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

@หลายปีมานี้..“เปรียบสิบ” แทบไม่เห็นความใกล้ชิดแบบนี้ จนก่อให้เกิดข่าวลือต่าง ๆ มากมาย

เมื่อเห็นสิ่งที่ “ต้องการให้เกิด” เมื่อรับรู้ “สิ่งที่อยากให้รู้” แน่นอน ความปลื้มใจและดีใจ ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ในฐานะอดีตนักบวชเก่า

การปรากฏกายขึ้นของ “เจ้าคุณพระ” ตามอารามต่าง ๆ ที่ “ท่านเจ้าคุณ” ไปกราบนมัสการพร้อมกับถวายสังฆทานให้กับพระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งจริยวัตรที่งดงามของเจ้าคุณพระ

“นั่งกราบกับพื้น” ทุกครั้ง ภาพแบบนี้หากยากแล้วในสังคมไทย แทบไม่มีให้เห็น

“เจ้าคุณพระ”..ทำให้สองสถาบันใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

“เจ้าคุณพระ”..ทำให้หน่วยงานที่มุ่งใช้กฎหมายกับพระสงฆ์เริ่ม “อ่อนข้อ” ลง “จากหนักกลายเป็นเบา”

“เจ้าคุณพระ” ทำให้คนอายุรุ่นผมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันไม่เสื่อมคลาย

และความจงรักภักดีของเปรียบสิบนี้..ไม่มีตำแหน่ง, เงินเดือน หรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้น..ทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นด้วย “หัวใจ” ในฐานะพสกนิกรภายใต้ “ร่มพระบารมี” ของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และ

“เปรียญสิบ” ก็เชื่อว่า จริยวัตรของเจ้าคุณพระที่เยี่ยมเยียนเข้ากราบสักการะพระสงฆ์ในลักษณะแบบนี้

สร้างความ “อบอุ่นใจ” ความ “ปลื้มใจ” แก่คณะสงฆ์ทั้งมวล และรวมทั้งพสกนิกรชาวพุทธทั่วประเทศด้วย

หลายปีมานี้ คณะสงฆ์ไร้ที่พึ่ง 

เมื่อ “เจ้าคุณพระ” พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เหมือน “นางฟ้า” มาโปรด ยามแผ่นดินโหยหา “น้ำฝน”

@ ซึ่งทั้งหมด..เกิดขึ้นได้

“เปรียญสิบ” เชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าเพราะ “พระบารมี” ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระมหากษัตริย์ “ผู้ปิดทอง” หลังพระเสมอมา

……………………………………

ที่มา : https://thekey.news

Leave a Reply