รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชม โคก หนอง นา พช. สนับสนุนเป็น “แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”

 

วันที่  5 กันยายน 2564  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะ   ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ณ บ้านหมอชอน สมุนไพรเพชรบุรี ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า ท่ามกลางการควบคุมสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่ทุกฝ่ายพร้อมรับมือการเปิดเมืองเพื่อการท่องเที่ยว ถึงเวลาพลิกฟื้น ยกระดับการท่องเที่ยว เร่งหาในจุดที่เราเด่น  ดึงสิ่งที่เป็นของดีที่สุด ในแต่ละอย่าง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาหาเราให้ได้ การดึงของดี ใครมีดีกว่าก็จะดึงนักท่องเที่ยวได้มากกว่า ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการระดมความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านแพทย์แผนไทย ว่าเราจะใช้อย่างไร อะไรบ้าง จากภูมิปัญญาของคนไทยตั้งแต่บรรพบุรุษ ที่ประสานสถานการณ์โควิด 19 หาวิธีการต่อยอดอย่างไรให้มีคุณค่าสูงสุด ร่วมเดินหน้าผลักดัน  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ท่ามกลางการป้องกันโควิด 19 ( เช่นการนวดแพทย์แผนไทยที่เป็นที่สุดยอดของโลก ได้รับความนิยมที่สุดเห็นได้จากการส่งออกนวดแพทย์แผนไทย  การรักษาแผนโบราณ)

หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่สวนสมุนไพรบ้านหมอชอน   แหล่งแปลงปลูกพืชสมุนไพร  โรงงานผลิตยาแผนโบราณ  ห้องสปา นวดห้องอบสมุนไพรและเยี่ยมชมแปลงโคก หนอง นา พช.งบเงินกู้ฯ โดยมี นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของจังหวัดและแปลงหมอชอนขนาด3ไร่ ที่ได้รับงบประมาณ 104,000บาท ดำเนินการขุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงบำรุงดิน ปลูกหญ้าแฝก ปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง ปลูกพืชสมุนไพร ทำนาอินทรีย์และยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา ป่าสมุนไพร เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดเพชรบุรีอีกทางหนึ่งด้วย

Leave a Reply