8 ชาติยุโรปบวชพระศึกษาธรรมะ-ฝึกสมาธิที่เบลเยียม

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พระวิเทศภาวนาธรรม วิ. เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นพระอุปัชฌาย์ในโครงการอุปสมบทหมู่นานาชาติภาคพื้นยุโรป ปีที่ 7 ที่วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 24 คน จาก 9 สัญชาติ ได้แก่ เยอรมนี อังกฤษ ฝรั่งเศส เชค เบลเยียม สวีเดน ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์และไทย

พิธีเริ่มภาคเช้านาคธรรมทายาทพร้อมคณะญาติเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ ต่อด้วยพิธีวันทาสีมา วันทาพระประธาน พิธีขอขมาและรับมอบผ้าไตรจากผู้ปกครอง จากนั้นเป็นพิธีบรรพชาและอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา

โครงการอุปสมบทหมู่นานาชาติภาคพื้นยุโรป จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 แล้ว วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาบวชศึกษาพระพุทธศาสนา เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ และฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาอบรมตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์เคยเป็นสำนักแม่ชีของศาสนาคริสต์ ตั้งอยู่ชานกรุงบรัสเซลส์ ปัจจุบันเป็นพุทธสถานที่สัปปายะเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมของชาวพุทธ เนื่องจากสถานที่แห่งนี้มีพื้นที่ขนาด 20 ไร่เศษ มีอาคารขนาดใหญ่สูง 3 ชั้นตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางพื้นที่ ทางด้านทิศเหนือเป็นป่าไม้และสวนพร้อมลำธารเล็กๆ มีต้นไม้ขนาดใหญ่หลายต้นและขนาดย่อมอีกกว่าร้อยต้น ด้านหน้าของอาคารใหญ่มีโบสถ์ขนาดประมาณ 150 ตารางเมตร ตั้งชิดกําแพง ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ถัดจากโบสถ์ยังมีอาคารจอดรถขนาดใหญ่ รวมกับพื้นที่จอดรถภายนอกอาคารสามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 100 คัน

Leave a Reply