ระบบน้ำพระทำ! ควบคุมด้วย IOT ออกแบบจัดการพื้นที่ด้วยดิจิตอล

 

วันที่ 20 มิ.ย.2562 เพจพระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม ได้โพสต์ข้อความว่า สวนป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาจารึกไว้ในแผ่นดินศรีแสงธรรม มีปาล์มน้ำมัน 100 ต้น กาแฟ 1,500 ต้น กล้วยหอมทอง 300 ต้น กล้วยปากช่อง50 จำนวน 200 ต้น ไผ่กิมซุง 20 กอ และกำลังจะขยายพันธ์ุหน่อไม้ป่าที่เกิดในพื้นที่จำนวนมากมาแซมในพื้นที่ 9 ไร่

เด็กๆ ที่เรียนไฮสคูลในอเมริกา และกำลังจะเข้าเรียนใน ม.ฮาร์วาร์ด ได้มาขอทดลองศึกษาเรียนรู้เรื่องป่าเปียกบนพื้นราบเผื่อจะนำไปเป็นแนวทางแก้ปัญหาไฟป่าในสถานที่ต่างๆ ซึ่งทางโรงเรียนได้ทำระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ขึ้นเก็บบนถังขนาด 57,000 ลิตรแทนการสูบน้ำขึ้นที่สูงให้เปิดปิดน้ำเอง

นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทั่วไปแล้วยังบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนมีการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูให้นักเรียนนำพืชผักสวนครัวกับต้นไม้พุ่มมาไหว้ครู เสร็จพิธีแล้วก็นำมาปลูกเป็นพืชคลุมดินและกินได้ด้วย ในวิชาเรียน ม.1 และ ม.2 ของโรงเรียนในการออกแบบการจัดการพื้นที่ด้วยดิจิตอล ควบคุมการเปิดปิดน้ำด้วยระบบ IOT รดน้ำอัตโนมัติจากบอร์ด UNO SST ของโรงเรียนที่ทำขึ้นมา แล้วใช้โปรแกรมจำลองภาพมานำเสนอ และการคำนวณพลังงานที่ต้องใช้ในการสูบน้ำ หาต้นทุนในการทำงานต่างๆ เพื่อจะได้นำไปใช้ในครอบครัวและชีวิตประจำวันให้รู้จักความเสียงที่จะเกิดขึ้นทำอย่างไรจะป้องกันได้

Leave a Reply